Skip to main content
Med avtal

Priority-brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

När du använder Priority-brev är ditt brev i regel framme den andra arbetsdagen efter att brevet lämnats in på posten. Som kund hos Posti vet du att din kund får brevet även om hans eller hennes adressuppgifter har förändrats eller är bristfälliga.

  • Högklassigt och snabbt
  • Lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation
  • Utdelningsdagar: måndag, onsdag, torsdag och fredag
Närmare information och villkor

Transporttid
Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (mån–fre) delas ut till adressaten i regel den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen.

Maximivikt
2 kg

Maximimått
353 x 250 x 30 mm

Om något av brevets mått (bredd, längd eller tjocklek) överskrider maximistorleken, hanteras och faktureras försändelsen som ett paket.

Minimimått
90 x 140 x 0.2 mm

Sändning

Port Payé/PP: Försändelsen och/eller leveranspartiet ska meddelas via försändelseförteckningen, och en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen ska fogas till försändelsen. De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Prissätningstjänst: En arbetsbeställningsblankett (styrlapp) bifogas till försändelsen eller försändelsepartiet. Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. I regel är den sista postinlämningstiden kl. 17. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Mottagning
Delas ut i adressatens brevinkast eller postlåda i Postis grundutdelning

Prissättning Prissättningen grundar sig på antalet försändelser samt vikt, partistorlek och betalningssätt. Priset påverkas också av de tilläggstjänster som används. Se prislistor.

Betalningssätt
Läs mer om sändnings- och betalningssätt.

Produktvillkor

Postförskott för brev

Med postförskott tryggar du att betalningen för din försändelse blir insatt på ditt konto innan försändelsen överlämnas till adressaten.

Posti ansvarar för att det postförskottsbelopp som du har meddelat inbetalas på angivet konto på en bank med verksamhet i Finland inom 2-4 vardagar från betalningsdagen. Postförskottets maximibelopp är 2000 euro.

Vid betalningar med bankreferens förmedlas referensnumret till betalningsmottagaren, vid betalningar utan referens förmedlas betalarens namn. I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Om det finns fel i konto- eller referensuppgifterna ansvarar vi inte för dröjsmål eller skador.

Postförskottsförsändelser har ett eget adresskort. Du kan använda en elektronisk ankomstavi för postförskottsbrev.

Från och med början av 2019 kan brev med postförskott beställas endast via Posti SmartShip-beställningskanalen eller genom ett annat EDI-gränssnitt.