Skip to main content
Utan avtal

Postförskottsbrev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Använd postförskott när du vill säkerställa att adressaten betalar en önskad avgift innan försändelsen lämnas ut.

När du skickar ett brev mot postförskott löser adressaten ut försändelsen på posten genom att betala det förskottsbelopp du har bestämt. Observera att om du utöver postförskottsbeloppet även vill debitera adressaten till exempel portot för brevet, ska detta belopp läggas till i postförskottsbeloppet.

Avsändaren betalar alltid redan vid sändning portot för försändelsen, dvs. postförskottet och transportavgiften.

  Försändelseuppföljning

  Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

  Förvaring

  Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

  Innehållsbegränsningar

  Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

  Annat att beakta

  Du kan kontrollera utdelningsområdena via leveranstidsförfrågan.

  Sändning

  Du kan lämna ditt brev till Post-servicecentret eller Postcenter. Sändningar får inte lämnas i brevlådan

  Mottagning

  Adressaten aviseras med ankomstavi när försändelsen finns på adressposten. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

  Posti har med stöd av postlagen rätt att i de rekommenderade försändelsernas utlämningshandlingar anteckna den fullständiga personbeteckningen för den person till vilken försändelsen utlämnas. Samt den handling från vilken identiteten har tagits eller kontrollerats. Posti lämnar inte ut personbeteckningarna.

  De allmänna leveransvillkoren 1.1.2017 efterföljs till tillämpliga delar vid utdelning av rekommenderade postförsändelser som anländer från utlandet. Till exempel försändelser innehållande varor som beställts från utländska näthandelsbutiker och som ryms in i postinkastet kan levereras direkt till mottagarens adress. Uutdelningen verifieras med en utdelningsscan.

  Märkning och koder

  Försändelsen förses med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.