Skip to main content
Med avtal

Express brev med avtal

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Expressbrev garanterar en snabb leverans och ger möjlighet till försändelseuppföljning. Beroende på transportsträckan är försändelsen framme den första eller den andra vardagen efter sändningen, ofta även helgfria lördagar. Kontrollera tjänstens tillgänglighet via leveranstidsförfrågan. Betalningssätten för avtalskunder är Posti SmartShip, frankeringsmaskin, Postkuvert och fakturering enligt försändelseförteckning (PP).

  • Lämpar sig för sändning av brådskande meddelanden, dokument och provtryck.
  • Expressbrev delas ut varje vardag, även tisdagar.
  • I de största städerna finns även möjlighet till lördagsutdelning
  • Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål
Transporttid

Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse levereras till Postis serviceställe som bestäms utifrån adressatens adress. Försändelsen kan i regel hämtas från servicestället den andra eller senast den tredje vardagen.

Expressbrev delas ut följande vardag eller den andra vardagen efter postinlämningsdagen, även på tisdagar och ofta också på lördagar. Kontrollera tillgänglighet och leveranshastighet från leveranstidsförfrågan.

Sändning

Du kan lämna ditt brev till Post-servicecentret eller Postcenter. Sändningar får inte lämnas i brevlådan

Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskods. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning

Expressbrev delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om den enda adressen på ett expressbrev är en postboxadress, delas brevet ut i postbox. Om både en postboxadress och en besöksadress har antecknats på ett expressbrev, delas brevet ut till besöksadressen.

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och max ersättningssbelopp

Lördag leverans

I specifika områden kommer leveranser att delas ut separat på lördag. Kontrollera tillgängligheten i leveranstidsförfrågan.