Skip to main content
Utan avtal

Express brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Expressbrev garanterar en snabb leverans och ger möjlighet till försändelseuppföljning. Försändelsen är framme den första eller den andra vardagen efter sändningen, även helgfria lördagar om så önskas. Kontrollera leveranstiden via leveranstidsförfrågan.

  • Lämpar sig för sändning av brådskande meddelanden, dokument och provtryck.
  • Expressbrev delas ut varje vardag, även tisdagar.
  • I de största städerna finns även möjlighet till lördagsutdelning
  • Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål
Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Annat att beakta

Du kan kontrollera utdelningsområdena via leveranstidsförfrågan.

Sändning

Expressbrev lämnas in till transport på posten, en postterminal eller terminal. Expressbrev kan inte läggas i brevlåda. Posten kan också hämta expressbrev hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

Mottagning

Expressbrev delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om den enda adressen på ett expressbrev är en postboxadress, delas brevet ut i postbox. Om både en postboxadress och en besöksadress har antecknats på ett expressbrev, delas brevet ut till besöksadressen.

Märkning och koder

Försändelsen förses med ett adresskort för rekommenderat brev med specificerande uppföljningskod.