Skip to main content
Utan avtal

Elektroniskt brev

Elektroniskt brev innebär besparingar och ger möjlighet till bättre kundservice och ökad synlighet för varumärket. När adressaten får sitt brev på önskat sätt ökar även kundnöjdheten. Netposti är snabb, förmånlig och miljövänlig.

  • Netposti minskar kostnaderna
  • Netposti ökar kundnöjdheten
  • Netposti ger ditt varumärke ökad synlighet
Elektroniskt brev gynnar både avsändaren och mottagaren

Arbetsgivaren kan skicka lönespecifikationer och läkaren till exempel laboratorieresultat till Netposti. För dig som avsändare innebär elektroniskt brev besparingar, ger möjligheten till bättre kundbetjäning och synlighet för varumärket. När adressaten får sitt brev på önskat sätt, ökar även kundnöjdheten. E-brevets innehåll och layout är samma som i pappersbrev. Du kan emellertid ansluta många funktioner till E-brev, till exempel länkar till tilläggsuppgifter och webbutiken.´

Du får Netposti av din egen utskriftsoperatör inom informationslogistik. I samarbete med Netposti: Apix Messaging Oy, CGI Suomi Oy, Edita Prima Oy, Evry AB, Hansaprint Oy, Liaison Technologies Oy, OpusCapita Oy, Posten Åland Ab, Ropo Capital Oy, PostNord Strålfors Oy, Tieto Finland Oy, YAP Solutions Oy.

Kontakta oss

Att ta emot elektroniska brev till Netposti

Postis Nätverket-tjänst erbjuder ditt företag avgiftsfritt tillgång till en elektronisk postlåda. Dit kan du få de flesta av företagets brev och fakturor i elektroniskt format.

Fördelar med elektronisk postlåda:

  • Du får posten snabbare än med dagsposten
  • Du får ett meddelande om ankommen post till din e-post
  • Ett tydligt arkiv
  • Automatisk påminnelse om förfallodatum
  • Miljövänlig

Företagets elektroniska postlåda fungerar på samma sätt som Netposti, som är avsedd för konsumenter. Netposti är en elektronisk postlåda och ett arkiv på nätet. Det är en avgiftsfri tjänst för alla finländare som fyllt 15 år och vars adress finns i Postis adressregistersystem.