Utan avtal

Elektroniskt brev

När du använder den elektroniska postlådan i OmaPosti levereras ditt brev identifierat och säkert till adressaten.

Elektroniskt brev innebär besparingar och ger möjlighet till bättre kundservice och ökad synlighet för varumärket. När adressaten får sitt brev på önskat sätt ökar även kundnöjdheten. OmaPosti är snabb, förmånlig och miljövänlig.

  • OmaPosti minskar kostnaderna
  • OmaPosti ökar kundnöjdheten
  • OmaPosti ger ditt varumärke ökad synlighet