Skip to main content
Med avtal

Economy-brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

Economy-brev når i regel mottagaren senast den fjärde vardagen efter att brevet lämnats in på posten. Som kund hos Posti vet du att din kund får brevet även om hans eller hennes adressuppgifter har förändrats eller är bristfälliga.

  • Förmånligt och pålitligt
  • Lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation
  • Utdelningsdagar: måndag, onsdag, torsdag och fredag
Närmare information och egenskaper

Transporttid Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (mån-fre) delas ut till adressaten i regel den fjärde vardagen efter inlämningsdagen och senast den femte vardagen.

Maximivikt 2 kg

Maximimått 250 x 353 x 30 mm

Om något av brevets mått (bredd, längd eller tjocklek) överskrider maximistorleken, hanteras och faktureras försändelsen som ett paket.

Minimimått 90 x 140 x 0,2 mm

Beteckningar och koder Vid betalningssättet Port Payé/PP (fakturering enligt försändelseförteckning) ska försändelsen vara försedd med beteckningen Port Payé Finlande enligt Postis anvisningar.

Till beteckningen fogas alltid ett kundnummer (6 tecken), utifrån vilket man ska göra upp en försändelseförteckning för fakturering. Kunden ansvarar för tryck eller utskrift av försändelse- och portobeteckningen.

Vid andra betalningssätt skrivs försändelse- och portobeteckningen ut eller finns tryckt på försändelsen.

Sändning

Port Payé/PP: Försändelsen och/eller leveranspartiet ska meddelas via försändelseförteckningen, och en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen ska fogas till försändelsen. De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Frankeringsmaskin och Postkuvert: försändelserna kan lämnas i en brevlåda. Läs mer om sändnings- och betalningssätt.

Mottagning Delas ut till adressaterna i Postis grundutdelningen.

Prissättning Prissättningen grundar sig på antalet försändelser samt vikt, partistorlek och betalningssätt. Priset påverkas också av de tilläggstjänster som används. Se prislistor.

Betalningssätt

  • Fakturering enligt försändelseförteckning (Port Payé Finlande/PP)
  • Postkuvert som beställts i förväg
  • Frankeringsmaskin
  • Skapa och skicka tjänst

Innehållsbegränsningar Lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Övriga innehållsbegränsningar för försändelserna enligt Postis allmänna avtals- och produktvillkor.

Produktvillkor

Postförskott för brev

Med postförskott tryggar du att betalningen för din försändelse blir insatt på ditt konto innan försändelsen överlämnas till adressaten.

Posti ansvarar för att det postförskottsbelopp som du har meddelat inbetalas på angivet konto på en bank med verksamhet i Finland inom 2-4 vardagar från betalningsdagen. Postförskottets maximibelopp är 2000 euro.

Vid betalningar med bankreferens förmedlas referensnumret till betalningsmottagaren, vid betalningar utan referens förmedlas betalarens namn. I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Om det finns fel i konto- eller referensuppgifterna ansvarar vi inte för dröjsmål eller skador.

Postförskottsförsändelser har ett eget adresskort. Du kan använda en elektronisk ankomstavi för postförskottsbrev.

Brev med postförskott kan beställas endast via Posti SmartShip-beställningskanalen eller genom ett annat EDI-gränssnitt.