Med avtal

Brev med mottagningsbevis

Högst 250 x 353 x 30 mm

I tjänsten för brev med mottagningsbevis ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats och lämnats ut till adressaten, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Du får en individuell verifikation på utlämningen av försändelsen. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

  • Lämpar sig för sändning av bland annat inkassobrev, beslut och officiella meddelanden
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Som tilläggstjänst kan brevet endast lämnas ut till adressaten