Med avtal

Assurerad försändelse

Högst 1 000 x 600 x 600 mm

I tjänsten för assurerade försändelser ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats och lämnats ut till adressaten, leverans med en särskild säkerhetsbehandling, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe.

  • Lämpar sig för sändning av pengar, värdepapper och värdeföremål
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Mer omfattande ersättningsskydd än vid andra värdeförsändelser