Utrikes paket snabbt och förmånligt

Med hjälp av våra internationella pakettjänster når du alla utländska konsumenter lika enkelt som konsumenterna i Finland.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis internationella pakettjänster är avsedda för avtalskunder som behöver transporttjänster för näthandelns behov eller som regelbundet levererar paket till företag eller konsumenter utanför Finlands gränser. Även om ditt företag inte har ett avtal med Posti kan du vid behov snabbt skicka paket utomlands via nättjänsten för sändning.

Fördelar

Vi transporterar dina försändelser snabbt och förmånligt till dina kunder, även utomlands. Genom att ingå ett avtal om internationella returer kan du även erbjuda dina utländska webbutikskunder möjlighet att returnera paket avgiftsfritt.

Våra internationella pakettjänster gör det allt enklare, snabbare och förmånligare att skicka och returnera paket utomlands. Vi transporterar ditt företags paket utomlands säkert och enligt tidtabellen. Om din webbutik vill etablera sig internationellt, är Posti en utmärkt samarbetspartner som transporterar dina paket såväl i Finland som utomlands. Våra tjänster lämpar sig bra för näthandlare som vill expandera på den internationella marknaden samt för regelbundna leveranser till företag och konsumenter.

  • Expandera marknaden för din webbutik från Finland till utlandet

  • Det är enkelt, snabbt och förmånligt att skicka och returnera paket


Internationella ERS-tjänsten är nu tillgänglig från 24 länder

När du ingår ett avtal om internationella returer kan du även betjäna dina utländska webbutikskunder på ett förstklassigt sätt genom att erbjuda dem möjlighet till avgiftsfria returer till Finland. Kunden kan lämna in försändelsen på sitt närmaste postkontor utan avgift. Portot för returen debiteras den finländska webbutiken. För internationella returer behövs ett ERS-adresskort, som finländska näthandlare kan beställa via Postis servicekanal.

Internationella returer, ERS är nu tillgänglig i följande länder: Belgien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Nederländerna, Österrike, Spanien, Italien, Tjeckien, Irland, Slovenien, Slovakien, Luxemburg, Estland, Polen, Litauen, Portugal, Grekland, Rumänien, Ungern, Kroatien, Malta, Lettland, Bulgarien.

Så här får du tillgång till Postis pakettjänster