Miljövänlig transport av frakt och paket

Finlands mest omfattande servicenätverk och snabba förbindelser till utlandet. Med hjälp av våra transporttjänster säkerställer du att den frakt och de paket som ditt företag skickar levereras säkert och enligt tidtabell till mottagarna. Alla våra frakt- och pakettjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift.

  • Finlands mest omfattande frakt- och pakettjänster

  • Miljövänlig – våra tjänster är 100-procentigt koldioxidneutrala

Frakttjänster

Digitala, miljövänliga och de mest omfattande i Finland. Med hjälp av Postis frakttjänster når du upp till 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. Vi använder alltid de snabbaste rutterna vid våra transporter, vilket gör att du sparar både tid och pengar.

Inrikes pakettjänster

Postis pakettjänster ger dig åtkomst till ett servicenätverk som omfattar hela Finland. Som kund behöver du bara samla ihop dina försändelser – vi tar hand om resten. Postis pakettjänster levererar dina försändelser till mottagarna på det sätt du önskar. I Finland kan mottagaren till och med få ditt paket under samma dag.

Utrikes pakettjänster

Vi transporterar ditt företags paket säkert och enligt tidtabellen, även utanför Finlands gränser. Med hjälp av Postis internationella pakettjänster når du alla europeiska konsumenter lika enkelt som konsumenterna i Finland. ( kyllä me viemme paketit myös koko maailman laajuudelta)