Tilläggstjänster

Vi har tilläggstjänster för alla behov. Med tjänsterna Morgon och Samma dag transporteras din försändelse snabbare. Installationstjänsten och insortering på hyllor underlättar din och din kunds vardag när produkterna levereras i användbart skick.

Installationtjänst

  • Hemleverans och installation av produkten behändigt på en gång.
  • Urvalet av produkter som installeras utökas hela tiden.

Med hjälp av installationstjänsten kan du underlätta dina kunders liv. De kan snabbt och enkelt börja använda de produkter som de beställt. Alla installationer utförs enligt strikta säkerhetsanvisningar.

Hylltjänst

– Leverans till avtalad plats, lossning av varor och insortering på hyllor. – Lämpar sig för regelbundna och på förhand avtalade varuleveranser. Låt oss sköta insorteringen på hyllor. Vi lossar försändelsen, återvinner förpackningsmaterialet och levererar försändelsen ända till hyllan. Vid behov sköter vi även inventering och tilläggsbeställning. Läs mer om hylltjänsten

Övriga Express-tilläggstjänster

Morgon 09

Paket och frakt. Framme följande vardag före kl. 9.

Samma dag 00

Paket och frakt. Hämtning på morgonen, framme under samma vardag.

Kväll 21

Frakt. Leveranstiden avtalas med mottagaren.

Skrymmande

Paket. Om storleken på ditt paket överskrider den tillåtna maximistorleken för paket, kan du ta hjälp av tilläggstjänsten Skrymmande.

Transport av farligt gods (VAK) och LQ Transport

Paket och frakt. Vi transporterar dina paket som innehåller farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt

Lördagsutdelning

Paket. Påskynda leveranser med en ytterligare utdelningsdag.

Postförskott

Paket, i frakt endast med tilläggstjänsten Kväll 21. Mottagaren får paketet efter att ha betalat för försändelsen.

Ömtåligt

Paket. Säkerställ att din försändelse hanteras varsamt.

Leverans till specifik plats

Paket och frakt. Försändelsen levereras till mottagaren på en överenskommen plats.

Uppackning ur transportförpackning

Paket och frakt. Vi lossar varorna och återvinner förpackningsmaterialet.

Transport till återvinning

Frakt. Vi levererar den nya varan och för bort den motsvarande gamla varan.

Telefonavisering före leverans

Paket och frakt. Föraren meddelar ankomsttiden till mottagaren.

Elektroniskt förhandsbesked

Paket och frakt. Mottagaren får ett sms när försändelsen är i terminalen.

Personlig utlämning

Paket och frakt. Försändelsen lämnas endast ut till den person som anges på försändelsen.

Ankomstavi i pappersformat

Frakt. Mottagaren får ankomstavin per brev.

Utlämning utan mottagarens kvittens

Frakt. Försändelsen lämnas på en skyddad plats utan kvittering.

Värmetransport

Frakt. Försändelsen transporteras i ett uppvärmt lastutrymme under hela resan.

Avhämtning från terminal

Frakt. Din kund hämtar försändelsen direkt från terminalen.