Så här lägger du till leveranssätt i din webbutik

Det är enkelt att lägga till leveranssätt i webbutiken oberoende av vilken av de mest kända webbutiksplattformarna du använder. De flesta plattformar har redan Postis transporttjänster dvs. en s.k. integrationsmodul.Gör integrationen själv

Du kan integrera till exempel din webbutik eller ditt WMS/ERP-system i Posti Smartship eller skapa en direkt EDI-anslutning till WMS/ERP-systemet.

Håll uthämtningsställena uppdaterade

De olika uthämtningsställena är redan närmare 3 000 och antalet ökar hela tiden. Säkerställ att din webbutik alltid har en uppdaterad lista över uthämtningsställen genom att använda Location Service-gränssnittet.

Postis leveranssätt i webbutiken

Förbättra kundupplevelsen – visa leveranssätten klart och tydligt i webbutiken. Vi har sammanställt instruktioner och färdiga texter som du kan använda.