Gränssnitt och digitala tjänster för logistik

Gränssnitt och digitala tjänster för logistik

Som avtalskund hos oss får du tillgång till Postis digitala tjänster. Vissa tjänster kräver en systemintegration, medan andra kan användas i en webbläsare.

För vem lämpar sig tjänsten?

För företag av olika storlek som vill underlätta den logistiska leveranskedjan med hjälp av digitala tjänster. Användning av tjänsterna förutsätter att företaget har ingått ett kundavtal med Posti.

Fördelar

Integrering av Postis och ditt företags system effektiviserar ditt företags logistiska leveranskedja.

Tjänsterna omfattar hela den logistiska leveranskedjan, från en elektronisk kanal för transportbeställningar och en rapporteringstjänst till direktleveranser och lagertjänster. På denna sida hittar du tips för genomförande av systemintegrationer.

  • Våra digitala tjänster garanterar en smidig leveranskedja, från beställning av transport till lagring och rapportering

Transportintegrationer med Postis systemLagerintegrationer med Postis system

Du kan använda och följa Postis lagertjänster med hjälp av en webbläsarapp eller en systemintegration.Direkt- och butiksleveranser

Med hjälp tjänsten Posti GLUE kan du kombinera leverantörernas, butikernas och webbutikernas beställnings- och leveranskedjor. Detta gör det möjligt att i webbutiken direkt sälja produkter som finns hos leverantören eller i butiken. Läs mer om tjänsten.

Vid små leveransvolymer kan man i stället för systemintegrationen använda webbläsarappen Företagets uthämtningsställe. Appen stöder användningen av surfplatta och streckkodsläsare. Företag som har både en webbutik och fysiska butiker kan använda appen vid plockning av varor i butikerna. Butikerna kan läggas till som uthämtningsställen för webbutiksbeställningar med hjälp av webbläsarappen.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.