Samlingspostbox gör det lättare att upprätthålla kundrelationen

Samlingspostbox är en lösning när ditt företag har verksamhet i utlandet och behöver en finländsk postadress. Du får även tillgång till lagerutrymme för mottagning och vidarebefordran av försändelser.

För vem lämpar sig tjänsten?

Samlingsbox lämpar sig för internationella webbutiker som inte har ett verksamhetsställe i Finland.

Fördelar

Samlingspostbox gör det lättare att upprätthålla kundrelationen. Med Samlingspostbox kan du dessutom lagerföra enligt leveransrytmen.

  • Samlingspostboxens adress består av en postboxadress med fyra nummer samt ett postnummer och postanstalt.

  • Samlingsadresser finns att få på separat definierade postnummer (00002 Helsingfors).

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.