Öka din konkurrenskraft genom att lägga ut den interna logistiken på entreprenad

Utläggning av tjänsterna för intern logistik på entreprenad är ett effektivt sätt att öka konkurrenskraften. Du får tillgång till våra experters kompetens och omvandlar samtidigt de fasta kostnaderna till rörliga kostnader. Vi erbjuder flexibla tjänster för intern logistik, såväl till vardags som under säsongstoppar.

För vem lämpar sig tjänsten?

Vi löser dina problem genom att erbjuda flexibla lösningar för intern logistik och transportlogistik, vilket effektiviserar din verksamhet, lättar på balansräkningen och förbättrar resultatet. Vi hjälper ditt företag att upprätthålla en hög leveranssäkerhet och att säkerställa att det alltid finns rätt mängd arbetskraft i förhållande till det aktuella behovet.

Fördelar

Utläggningen av intern logistik medför flera fördelar för ditt företag. Vanligtvis ger våra tjänster företaget besparingar på 10–30 procent. Vi förbättrar leveranssäkerheten och på det sättet även kundnöjdheten.

Vi utför logistikarbeten i kundens lokaler genom att utnyttja kundens processer och system. Vi har en yrkeskunnig arbetsledning och medarbetare. Vi betjänar till exempel i lager, terminaler och industritillverkning eller butiker. Vi erbjuder de tjänster som ditt företag behöver och önskar, såsom insortering på hyllor, plockning och förpackning eller hantering, sammanställning och leverans av varor.

  • Marknadsledande i Finland

  • Minskar företagets kostnader och omvandlar de fasta kostnaderna till rörliga kostnader

  • Optimerar materialflödena

  • Ökar produktiviteten

  • Ökar flexibiliteten i den övergripande logistiken

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.