EBD – Express Business Day

Med Express Business Day -försändelser levererar du beställningar till dina företagskunder runtom i Europa antingen som paket eller som palltransporter. EBD-paket kan skickas till 27 länder i Europa, och lastpallar transporterar vi inom Norden, till Polen och till Baltikum. I Baltikum lämpar sig EBD även för konsumentleveranser. Leveranserna transporteras till mottagarens adress.

Skicka Express Business Day -försändelser

Logga in på SmartShip och skicka Express Business Day -försändelser. Om du ännu inte har något användarnamn kan du beställa det här.

Använder du OmaPosti Pro? Där kan du också skicka paket till EU-länder.

Uusi asiakas?

Teckna ett avtal så får du tillgång till alla tjänster och praktiska verktyg.

EBD - Express Business Day i ett nötskal

 • Leveranstiden är 2–8 vardagar beroende på land.
 • Leverans till företagsmottagarens adress.
 • Tjänsten är avsedd för leveranser mellan företag. I Baltikum även för försändelser till konsumenter.

EBD - Express Business Day -paket dimensioner

 • Minimimått 25 x 15 x 3 cm, 100 g.
 • Maximimått: Längd 120 cm, längd + omkrets sammanlagt max. 300 cm, 35 kg
 • Med tilläggstjänsten Bulky kan du skicka större Express Business Day-paket. Se den landsspecifika informationen under tilläggstjänster.

Dimensioner för Express Business Day -lastpallar

 • Maximimått EUR-pall: 80 cm × 120 cm × höjd 210 cm. För försändelser till Sverige och Norge får pallens höjd från marken inte överstiga 180 cm.
 • Maximal bruttovikt 740 kg/EUR-pall.
 • Maximimått effektpall: 60 cm × 80 cm × höjd 210 cm. För försändelser till Sverige och Norge får pallens höjd från marken inte överstiga 180 cm.
 • Maximal bruttovikt 370 kg/effektpall.

Försändelsens gång 

Sändning

Skicka Express Business Day -försändelser med SmartShip, OmaPosti Pro eller direkt från din webbutik. Med OmaPosti Pro och SmartShip kan du även skriva ut nödvändiga adresskort. Du kan beställa regelbunden hämtning eller en engångshämtning för dina försändelser eller lämna in paketen på ett serviceställe.

Tilläggstjänster

Komplettera Express Business Day -försändelsen med någon av våra nyttiga tilläggstjänster. Tjänsterna gäller för separat fastställda transportsträckor. Se prislistan för tilläggstjänster.

Skrymmande

Om storleken på din försändelse överskrider den tillåtna maximistorleken för paket kan du ta hjälp av tilläggstjänsten Skrymmande. Maximivikten är 35 kg till alla länder, maximistorleken varierar beroende på adressland:

 • Sverige och Norge längd 180 cm, längd + omkrets högst 300 cm.

 • Estland, Lettland och Litauen längd 200 cm, längd + omkrets högst 300 cm.

 • Övriga länder 200 × 80 × 60 cm, längd + omkrets högst 300 cm. "

Intresserad? Låt Posti sköta dina leveranser

Hur ofta skickar du?

Nystartade och växande företag

Skicka sporadiska paket snabbt utan avtal i nättjänst för skickande av paket.