Skip to main content

Utrikes paket snabbt och förmånligt

Med hjälp av våra internationella pakettjänster når du alla utländska konsumenter lika enkelt som konsumenterna i Finland.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis internationella pakettjänster är avsedda för avtalskunder som behöver transporttjänster för näthandelns behov eller som regelbundet levererar paket till företag eller konsumenter utanför Finlands gränser. Även om ditt företag inte har ett avtal med Posti kan du vid behov snabbt skicka paket utomlands via nättjänsten för sändning.

Fördelar

Vi transporterar dina försändelser snabbt och förmånligt till dina kunder, även utomlands. Genom att ingå ett avtal om internationella returer kan du även erbjuda dina utländska webbutikskunder möjlighet att returnera paket avgiftsfritt.

Våra internationella pakettjänster gör det allt enklare, snabbare och förmånligare att skicka och returnera paket utomlands. Vi transporterar ditt företags paket utomlands säkert och enligt tidtabellen. Om din webbutik vill etablera sig internationellt, är Posti en utmärkt samarbetspartner som transporterar dina paket såväl i Finland som utomlands. Våra tjänster lämpar sig bra för näthandlare som vill expandera på den internationella marknaden samt för regelbundna leveranser till företag och konsumenter.

  • Expandera marknaden för din webbutik från Finland till utlandet

  • Det är enkelt, snabbt och förmånligt att skicka och returnera paket

Som avtalskund kan du använda tjänsten SmartShip för sändning av utrikes paket. Med hjälp av tjänsten kan du enkelt göra transportbeställningar och skriva ut adresskort och andra dokument, såsom tullhandlingar, för dina försändelser. Tjänsten Dashboard underlättar kundtjänstens arbete och gör det enklare att följa försändelserna.

Via Posti SmartShip kan du skicka utrikes paket med hjälp av EMS-expresstjänsten eller som Priority-, Parcel Connect- eller Express Business Day-paket.

Med hjälp av EMS-expresstjänsten (Express Mail Service) transporterar du paket och dokument kostnadseffektivt och enligt avtalad tidtabell till alla adresser i över 190 länder. Försändelserna omfattas alltid av uppföljning och transporteras till utlandet separat från övrig post, med de snabbaste möjliga transporterna. I tjänsten ingår även ett ersättningstak om försändelsen förkommer eller skadas.

Med avtalEMS-paket

Transporter till EU-länder inom 1–3 arbetsdagar och till övriga länder inom 2–8 arbetsdagar

Ett Priority-postpaket når vem som helst, var som helst i världen. I de flesta länder kan du följa försändelsens gång i det internationella postnätet med hjälp av en försändelsekod. Din kund kan enkelt hämta ut paketet på det närmaste servicestället. I många länder levereras paketet fram till mottagarens adress.

Med avtalPriority-paket

Transporter till de nordiska länderna inom 3–5 arbetsdagar, till de övriga länderna i Europa inom 3–7 arbetsdagar och till de övriga länderna i världen inom 6–14 arbetsdagar

Parcel Connect är en paketprodukt för den internationella näthandeln som möjliggör internationalisering av den finländska näthandeln. Parcel Connect produceras i samarbete med DHL och Bring. Posti har tillsammans med sina partnerföretag skapat ett nätverk av 47 500 serviceställen runtom i Europa. Posti tillhandahåller Parcel Connect-utdelning i fyra länder: förutom Finland har Posti byggt upp ett nätverk av Itella Parcel Shop-uthämtningsställen i Litauen, Lettland och Estland. I tjänsten ingår kundreturer och returnering av obeställbara försändelser till avsändaren.

Med avtalParcel Connect-paket

Förmånliga webbutiksleveranser till 24 europeiska länder

Express Business Day Parcel och Express Business Day Pallet är schemalagda transporter utomlands som lämpar sig för alla företag. De finns tillgängliga överallt i Finland. Du kan följa försändelsens gång från dörr till dörr. Express Business Day Parcel är en pakettransport som omfattar hela Europa. Express Business Day Pallet är i sin tur en palltransport till Norden och Baltikum.

Med avtalEMS-paket

Transporter till EU-länder inom 1–3 arbetsdagar och till övriga länder inom 2–8 arbetsdagar

Med avtalPriority-paket

Transporter till de nordiska länderna inom 3–5 arbetsdagar, till de övriga länderna i Europa inom 3–7 arbetsdagar och till de övriga länderna i världen inom 6–14 arbetsdagar

Med avtalParcel Connect-paket

Förmånliga webbutiksleveranser till 24 europeiska länder

Med avtalExpress Business Day (Parcel & Pallet)

Express Business Day (Parcel & Pallet)

ERS-tjänsten är nu tillgänglig från 24 länder

När du ingår ett avtal om internationella returer kan du även betjäna dina utländska webbutikskunder på ett förstklassigt sätt genom att erbjuda dem möjlighet till avgiftsfria returer till Finland. Kunden kan lämna in försändelsen på sitt närmaste postkontor utan avgift. Portot för returen debiteras den finländska webbutiken. För internationella returer behövs ett ERS-adresskort, som finländska näthandlare kan beställa via Postis servicekanal.

Internationella returer, ERS är nu tillgänglig i följande länder: Belgien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Nederländerna, Österrike, Spanien, Italien, Tjeckien, Irland, Slovenien, Slovakien, Luxemburg, Estland, Polen, Litauen, Portugal, Grekland, Rumänien, Ungern, Kroatien, Malta, Lettland, Bulgarien.