Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Finlands mest omfattande frakttjänster

Digitala, miljövänliga och de mest omfattande i Finland. Med hjälp av Postis frakttjänster når du upp till 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. Vi använder alltid de snabbaste rutterna vid våra transporter, vilket gör att du sparar både tid och pengar. Alla våra frakttjänster är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis frakttjänster är avsedda för avtalskunder som behöver transport av tyngre varor på lastpallar eller i rullpallar. Om du är engångskund, läs mer om tjänsterna som passar för dig.

Fördelar

Genom att välja Postis frakttjänster får du tillgång till Finlands mest omfattande, helt digitala och miljövänliga service. Servicen skräddarsys enligt dina behov och kan kombineras med lagringstjänster.

Tjänsten lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Du kan välja mellan två alternativ: Posti Frakt för leverans med fraktsedel eller Posti Expressfrakt för leverans med adresskort. Tjänsten är helt digital, från beställning till uppföljning av transporten och den digitala fraktsedeln.

Posti Frakt lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Transportdokumentet är fraktsedel och som transportunderlag används lastpallar.

Välj tjänsten Expressfrakt om du vill skicka stora försändelser eller paket i färdiga lastbärare, med samma adresskort som används vid sändning av paket. Transportunderlaget är rullpall eller lastpall.

  • Finlands mest omfattande frakttjänster

  • Miljövänlig – våra tjänster är koldioxidneutrala

  • Helt digital från början till slut

Finlands mest digitala fraktterminal till ditt förfogande

Vår fraktterminal i Vinikby i Vanda, som öppnades år 2018, använder sig av den senaste tekniken. Alla funktioner, från godstrafik till lastning och lossning, styrs digitalt. Automatiseringen gör processen snabbare och förbättrar kvaliteten genom att minska risken för mänskliga fel.

Till exempel identifieras bilarna automatiskt vid porten, efter vilket systemet styr dem direkt till i förväg bestämda dörrar. Digitaliseringen kan även ses inomhus. Alla av de 155 lastbryggorna, liksom även förvaringsrutorna för fraktgods, har en digital skärm som underlättar arbetet.

Terminalen på 26 000 kvadratmeter, dvs. över tre fotbollsplaner, är en av de största i Finland. I terminalen behandlas varje dag cirka 5 700 pallar med fraktförsändelser. Terminalen är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan. Under en dag tar terminalen emot 200–300 fordonskombinationer. Stora försändelser behandlas i en täckt lasthall i skydd mot vädret, under alla årstider.

Inom logistiken spelar läget en viktig roll. Därför ligger vår terminal utanför de livligast trafikerade områdena, på kort avstånd från riksvägarna.

Transport av farliga ämnen

Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen och föremål.

Värmetransport

Vi transporterar produkterna i ett uppvärmt lastutrymme under hela transportprocessen. Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 oktober–30 april.

Utdelning till privatperson

Mottagaren är en person/adress (inkl. lantgårdar) som inte är ett företag. Vi kontaktar mottagaren och kommer överens om leveransdagen. Vi ringer före leveransen det telefonnummer som anges i beställningen. Lasten lossas intill fordonet.

Schemalagd utdelning

Försändelsen levereras till mottagaren enligt tidtabell. Utvalda leveranstider är 07-09, 09-12, 12-14 och 14-16. Postnummerspecifika tidsfönster anges i den elektroniska beställningskanalen.

Telefonavisering före leverans

Vår chaufför ringer mottagaren före leverans och meddelar ankomsttiden. Tilläggstjänsten ger mottagaren extra tid att förbereda sig på att ta emot lasten. Mottagarens telefonnummer krävs.

Telefonavisering före avhämtning

Ring minst en timme före ankomst. Avsändarens telefonnummer krävs.

Leverans till specifik plats

Försändelsen kan levereras till en i förväg avtalad plats, dit man obehindrat kan leverera pall eller rullpall hos mottagaren, till exempel in i en butik eller ett arbetsrum. Vi ringer mottagaren för att avtala om det exakta leveransstället för försändelsen samt för att meddela leveranstiden. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Avhämtning från bestämd plats

Försändelsen kan hämtas från en specifik plats som har obehindrad passage. Tjänsten omfattar avtal av uthämtningstid. Avsändarens telefonnummer krävs. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Hylltjänst

Till tjänsten hör bl.a. att föra försändelsen till separat bestämd plats hos mottagande kundställe, lossning av försändelsen ur förpackningen, sätta försändelsens varor på plats (insortering på hyllor) och bortföring av förpackningsavfall. Dessutom kan man utföra till exempel inventering eller tilläggsbeställning. Tjänsten lämpar sig för regelbundna och på förhand avtalade varuleveranser. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Bortforsling av transportemballage

Fraktförsändelsen lossning ur transportunderlaget, förpackningsmaterialet transporteras bort och tas om hand på lämpligt sätt. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Utdelningsservice med lyftkran

Fraktförsändelsen hämtas eller delas ut med lyftkran. Utdelningsservicen med lyftkran är tillgänglig för försändelsepartier på mindre än 5 000 kg, där ett enskilt kollis vikt inte får överskrida 2 500 kg.

Personlig utlämning

Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

Utlämning utan mottagarens kvittens

Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Efterkrav

Vi debiterar mottagaren frakt- och godsavgiften med hjälp av en betalterminal när försändelsen levereras. Fraktförsändelsen lämnas ut till mottagaren mot en avgift som fastställts av kunden.

Leverans till terminal

Kunden kan lämna en transportfärdig fraktförsändelse direkt till terminalen för vidare transport. Den största tillåtna fraktvikten på försändelser som lämnas till terminalen är 2 500 kg.

Avhämtning från terminal

Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en terminal där mottagaren avhämtar försändelsen. Posti kontaktar mottagaren när försändelsen anländer till terminalen. Mottagarens telefonnummer krävs.

Lång försändelse

Tilläggstjänsten gäller frakt av föremål och buntar som är 2,4–7,0 meter långa och som kan lastas på varandra. Transport av varor som är över 7 meter långa ska avtalas separat.

Försändelseuppgiftsrapport

Vi skickar en rapport med kundens försändelseuppgifter.

Vald leveransdag

Du kan välja att försändelsen levereras till mottagaren 1–5 vardagar efter den möjliga leveransdagen. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.