Skip to main content

Lösningar för livsmedelslogistik, från producenten ända fram till tallriken

Marknaden för livsmedelslogistik förändras i och med att foodservice-partihandeln och marknaden för närproducerad mat växer. Spårbarhet och förebyggande avvikelsehantering spelar en allt större roll. Utveckling av processerna för livsmedelslogistik är ett livsvillkor för alla aktörer inom branschen.

Posti är en neutral, pålitlig och högklassig partner inom livsmedelslogistik. Vi erbjuder livsmedelsindustrin och partihandlarna hela leveranskedjan eller vid behov en del av den: transporten och lagringen av livsmedel och de ICT-lösningar som behövs för detta.

  • Vi erbjuder hela leveranskedjan och de ICT-lösningar som behövs

  • Alla våra tjänster har nollutsläpp

  • Alltid punktliga leveranser

Posti Green – alla våra tjänster har nollutsläpp

Betydelsen av ansvarsfullhet ökar, vilket tvingar handeln att förändras. Konsumenterna är allt mer intresserade av livsmedlens ursprung, svinn, transportavstånd och transportsätt. Miljövänlighet är ett val som det lönar sig att satsa på.

Branschen är stor, och vi vill bidra till bekämpningen av den globala uppvärmningen och samtidigt vara en ansvarsfull förebild för andra. Vi kan med stolthet konstatera att alla våra utdelnings-, transport-, frakt- och lagertjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift för våra kunder.

Vi minskar utsläppen från transporterna och utdelningen med hjälp av effektiv ruttplanering, kombination av transporter samt utbildning i miljövänliga körsätt. De återstående koldioxidutsläppen neutraliserar vi genom att delta i certifierade klimatprojekt.

Som kund hos oss får du en avgiftsfri CO2-utsläppsrapport som bevisar att de använda logistiktjänsternas miljöbelastning är noll

Värmereglerade tjänster

Vi erbjuder värmereglerade leveranser på tusentals orter via vårt rikstäckande nätverk. Vårt nätverk för värmereglerade transporter av livsmedel omfattar lagerlokaler med olika temperaturer samt de ICT-lösningar som behövs för detta.

Näthandel med mat

E-handeln med mat är på uppgång. Vi hjälper dig att expandera försäljningen av mat från ditt närområde till hela Finland. Vi levererar beställningarna hem till konsumenten eller till Postis paketautomat vid den tidpunkt som konsumenten valt.