Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Öka din konkurrenskraft genom att lägga ut din lagerverksamhet på entreprenad

Utläggning av lagerverksamheten på entreprenad är ett effektivt sätt att öka konkurrenskraften. Vi har verktyg för optimering av lokaler och effektivisering av verksamheten. Om du vill kan du omvandla alla fasta kostnader som binder kapital till rörliga kostnader och fokusera fullt ut på din kärnverksamhet.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis lagringstjänster lämpar sig för företag som vill minska kostnaderna och främja sin kärnverksamhet. Du kan lägga ut din lagerverksamhet på entreprenad eller utvidga ditt företags lagertjänster med hjälp av tilläggstjänster, såsom ompackning, säsong- och kampanjarbeten eller finisheringstjänster, vilket minskar behovet av dessa arbeten i processens övriga skeden.

Fördelar

Utläggning av lagerverksamheten ger ditt företag effektivitet och inbesparingar utan att du behöver allokera egen personal till utvecklingen av lagertjänsterna. Personal-, lokal- och utvecklingskostnaderna för logistiken omvandlas från fasta kostnader till rörliga kostnader.

Vi ger dig tillgång till den senaste lager- och processtekniken, vilket effektiviserar din verksamhet. Dessutom kan du med hjälp av de senaste nätverksverktygen öka ditt produktsortiment virtuellt, utan effekter på balansräkningen. Allt detta ökar försäljningen och gör det möjligt att snabbt reagera på volymförändringar och säsonger.

När du behöver särskild kompetens inom ett visst område, till exempel textilbranschen, planerar vi en fungerande och kostnadseffektiv lösning tillsammans med dig.

  • Lägg ut din lagerverksamhet på Posti, antingen permanent eller tillfälligt

  • Öka din konkurrenskraft med 10–30 procent genom att effektivisera din lagerverksamhet

Flexibel lagring för ditt företag

Vi erbjuder lagertjänster, konsignationslager, professionell retur- och terminalhantering samt tilläggstjänster som passar ditt företag. Välgjorda förberedelser förbättrar företagets kundnöjdhet och arbetet vid mottagning av varor, till exempel i butiken.

Vi har gott om utrymme och det finns en plats för allting. Alla våra lagertjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift för kunden. Våra lager är miljövänliga och tack vare vårt digitala lagersystem även pappersfria. Energieffektiviteten kan ses i allt från belysning till utrymmesbesparande, flyttbara pallställ och avancerad automation, från förpackningsrobotar till automatiserad plockning med optisk styrning.

Tilläggstjänster för lagring

Tilläggstjänsterna gör det möjligt att snabbare börja sälja produkterna och att minska investeringar i sådant som inte hör till företagets kärnverksamhet. Tjänsterna kan skalas efter behov och vår kompetenta personal gör processerna snabbare, vilket minskar de totala kostnaderna.

De tilläggstjänster som vi erbjuder är olika finisheringstjänster som utförs i samband med lagringen av produkterna.

Ett lockande utseende främjar kundens inköpsbeslut och ökar försäljningen. Till exempel etikettering av produkter och förpackning i färdiga försäljningspartier gör det enklare att ställa ut produkterna i butiken.

I förväg monterade och fyllda butiksställ gör det möjligt att snabbare ställa ut produkterna och frigör den egna personalen för kundservice och företagets övriga kärnverksamhet.

Det är enklare att sälja kläder då de är i representativt skick och inte har några skrynklor. Med hjälp av textiltjänsterna säkerställer du att kläderna är klara att ställas ut. I tjänsten kan till exempel ingå strykning av kläder eller fästning av prislappar, varularm och lossnade knappar.

Förinstallationstjänsterna gör det möjligt för slutkunderna att snabbare börja använda de enheter som de köpt. Enheterna kan till exempel monteras i förväg eller man kan installera önskade program på enheterna. Detta minskar belastningen på företagets kundtjänst och underlättar för slutkunden.

Antalet reklamationer till ditt företag minskar och det blir enklare att snabbt reagera på kvalitetsproblem. Kvalitetskontrolltjänsterna kan till exempel granska eller testanvända produkter och garanterar att dina kunder får det de vill ha.

Vi tar hand om de lagstadgade skyldigheter som ditt företag har angående kemikalier. Vi erbjuder färdiga och pålitliga lösningar, även för lagring av farliga kemikalier. Till farliga kemikalier räknas till exempel vissa rengöringsmedel, kosmetika, batterier och gaser. Läs mer om lagring av farliga ämnen här.

Vi levererar beställningar till konsumenter på det sätt de önskar, både i Finland och utomlands. Kunden får produkterna enligt sitt val antingen hem till sig eller till en paketautomat, Postis verksamhetsställe eller företagets fysiska butik. Läs mer om leveranser och returer inom näthandeln.