Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Varje webbutik behöver ett fungerande lager

När en webbutik växer kraftigt måste man ofta lägga ut åtminstone en del av verksamheten på entreprenad. Utläggning av lagerverksamheten är ett enkelt sätt att göra kostnadsbesparingar och öka flexibiliteten.

För vem lämpar sig tjänsten?

För kraftigt växande webbutiker som vill effektivisera och underlätta sin verksamhet, höja kvaliteten och hitta en pålitlig partner.

Fördelar

Genom att lägga ut leveranskedjan för webbutiken på entreprenad får du möjlighet att fokusera på dina kunder.

Webbutikens lager är dock inte enbart ett utlagt lagerutrymme utan en servicehelhet med effektiv hantering av varor i lagret, leveranser, returer och informationshantering.

I centrum för servicehelheten står webbutikens lager, varifrån produkterna till och med kan levereras under samma dag och som fungerar flexibelt enligt de aktuella behoven. Med hjälp av automation kan beställningarna behandlas snabbt och produkterna kan förpackas så att de kan levereras till en paketautomat för uthämtning.

 • Utlagda lagertjänster ger kostnadsbesparingar

 • Effektiv lagring av omfattande produktsortiment med långsam omsättning samt produkter av svårhanterad storlek

 • Lager som är integrerat med transporttjänsterna

När du väljer Posti får du en bekant och pålitlig partner.

Webbutikens lager: Leveranser från lagret till kunderna till och med samma dag samt snabb behandling av beställningar genom automation. Dessutom ryms alla produkter i en paketautomat.

Kostnadseffektiv lagring: Omfattande produktsortiment med långsam omsättning samt produkter av svårhanterad storlek kan lagras effektivt. Lagret är integrerat med transporttjänsterna.

Mervärdestjänster: Du kan även välja bland våra mångsidiga mervärdestjänster för behandling av beställningar, såsom förpackning av gåvor eller förinstallationer.

Returer: Returerna anländer till sorteringscentralen för förhandssortering. Därifrån styrs de till lämplig behandling.

Trafik mellan lager och terminalverksamhet: Vi tar vid behov även hand om trafiken mellan lager för olika produkter och terminalverksamheten för att kombinera beställningar.

Konsignationslager: I tjänsten ingår även ett konsignationslager, där produkterna ägs av leverantören. Konsignationslager är ett sätt att erbjuda direktleveranser när det inte lönar sig att skicka produkter separat.

Uppföljning och prognoser: Vi erbjuder transparent uppföljning av beställningar samt prognoser som integreras med transporttjänsterna.

Genom att låta oss ta hand om leveranskedjan för din webbutik, inklusive lagringen, får du möjlighet att fokusera på dina kunder. Vi erbjuder din webbutik:

1. Tillväxt

 • Marknadens bästa logistiklösning för webbutiker utan behov av stora investeringar

 • Möjlighet att utvidga utbudet genom direkt- och butiksleveranser

 • Möjlighet till internationalisering

2. Effektivitet

 • Logistik med rörliga kostnader gör det möjligt att skala verksamheten efter behov.

 • Produkterna levereras till butiker och konsumenter från ett och samma lager, vilket minskar antalet överlappande lager.

3. Kvalitet

 • Snabba leveranser med uppföljning

4. Smidighet

 • Helhetslösningen med en partner minskar administrationen

 • Möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och utvecklingen av webbutiken

 • Posti administrerar informations- och materialflödena i beställnings- och leveranskedjan

 • Posti är marknadsledande inom lagring i Finland och Ryssland

 • Mångsidiga tilläggstjänster

 • Den senaste tekniken

 • Postis experter på logistik hjälper dig att hitta en lösning på alla logistiska behov

5. Den dokumenterat mest efterfrågade leverantören bland konsumenter

 • Posti är i sin bransch den överlägset mest kända partnern för webbutiker i Finland.

 • Postis viktigaste styrkor är det omfattande och täta nätverket av uthämtningsställen, det mångsidiga tjänsteutbudet samt den utmärkta förmågan att svara mot kundernas behov.

 • Näthandlarna förknippar Posti först och främst med närhet, snabbhet, pålitlighet och ansvarsfullhet.

När och varför är det bra att lägga ut webbutikens lager på entreprenad? Läs mer och beställ en instruktion.