Skip to main content

Den bästa partnern inom näthandeln i Finland

Vi är den bästa partnern för näthandlare under leveranskedjan, från lagring och transporter till direkt- och butiksleveranser. Vi hjälper dig att säkerställa att näthandeln fungerar och att kunderna är nöjda.

  • Finlands mest omfattande nätverk av uthämtningsställen och paketautomater

  • Snabba paketleveranser upp till sex dagar i veckan

  • Flera alternativa leveranssätt och flexibla returkanaler

  • Alla våra inrikes transporttjänster är 100-procentigt koldioxidneutrala Posti Green-tjänster

Leveranser och returer inom näthandeln

Dina kunder får välja hur de vill ta emot sina beställningar. Vi levererar försändelserna till Postis serviceställen, Smartpost-paketautomater eller hem till mottagarna. Det är även enkelt och kostnadsfritt att returnera beställningar via vårt servicenätverk, som är det mest omfattande i Finland.

Webbutikens lager

Webbutikens lager är inte enbart ett utlagt lagerutrymme utan en servicehelhet med effektiv hantering av varor i lagret, leveranser, returer och informationshantering.

Internationell näthandel

Vi hjälper dig när du vill expandera din webbutiks verksamhet utanför Finlands gränser. Vi erbjuder dig utrikes leveranser med goda villkor och levererar beställningarna såväl i Finland som i den övriga världen.

Samlingspostbox

När ditt företag är verksamt i utlandet, är samlingspostboxen din adress i Finland. Tjänsten lämpar sig till exempel för webbutiker som inte har ett verksamhetsställe i Finland.