Den bästa partnern inom näthandeln i Finland

Vi är den bästa partnern för näthandlare under leveranskedjan, från lagring och transporter till direkt- och butiksleveranser. Vi hjälper dig att säkerställa att näthandeln fungerar och att kunderna är nöjda.

  • Finlands mest omfattande nätverk av uthämtningsställen och paketautomater

  • Snabba paketleveranser upp till sex dagar i veckan

  • Flera alternativa leveranssätt och flexibla returkanaler

  • Alla våra inrikes transporttjänster är 100-procentigt koldioxidneutrala Posti Green-tjänster

Leveranser och returer inom näthandeln

Dina kunder får välja hur de vill ta emot sina beställningar. Vi levererar försändelserna till Postis serviceställen, Postis automater eller hem till mottagarna. Det är även enkelt och kostnadsfritt att returnera beställningar via vårt servicenätverk, som är det mest omfattande i Finland.

Webbutikens lager

Webbutikens lager är inte enbart ett utlagt lagerutrymme utan en servicehelhet med effektiv hantering av varor i lagret, leveranser, returer och informationshantering.

Internationell näthandel

Vi hjälper dig när du vill expandera din webbutiks verksamhet utanför Finlands gränser. Vi erbjuder dig utrikes leveranser med goda villkor och levererar beställningarna såväl i Finland som i den övriga världen.

Samlingspostbox

När ditt företag är verksamt i utlandet, är samlingspostboxen din adress i Finland. Tjänsten lämpar sig till exempel för webbutiker som inte har ett verksamhetsställe i Finland.