Skip to main content

Skapa ditt husbolag eller kontor mervärde med hjälp av en Postis automat

Postis paketautomater svarar mot dagens behov: de gör det möjligt att leverera nätbeställningar och andra paket direkt till ett husbolags eller en kontorsfastighets lokaler, enkelt och till låga kostnader.

Smartpost är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka värdet på fastigheten och nöjdheten bland de boende. Med hjälp av automaten kan man ta emot och returnera nätbeställningar, lämna in paket för sändning och uträtta ärenden: man kan till exempel lämna en kasse med kläder som ska till tvätteriet eller en mobiltelefon som ska repareras i automaten. Det är till och med möjligt att ta emot matförsändelser i Smartpost.

För att börja använda Smartpost behöver husbolaget eller användaren inte betala någon start- eller öppningsavgift. Månadsavgiften för bastjänsten för husbolaget varierar enligt avtalsperiodens längd. Automaten behöver ingen elektricitet, och för allt underhåll och service ansvarar Posti.

  • Tjänster för sändning och mottagning hemma och på kontoret

  • Ökar värdet på fastigheten och nöjdheten bland de boende

  • Hjälper till exempel upptagna och äldre personer med de dagliga sysslorna

  • Pris endast 70 euro/månad + moms

Smartpost-automaterna är modulbaserade och lämpar sig speciellt för flervåningshus

En Smartpost-automat består av moduler, vilket gör att den kan placeras längs med flera väggar och dess kapacitet kan ökas eller minskas efter behov. Den bredaste modulen är 80 cm och den smalaste är 40 cm.

En Smartpost-automat kräver varken elektricitet eller internetanslutning.