Skip to main content
Gränssnitt och digitala tjänster för logistik
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Gränssnitt och digitala tjänster för logistik

Som avtalskund hos oss får du tillgång till Postis digitala tjänster. Vissa tjänster kräver en systemintegration, medan andra kan användas i en webbläsare.

För vem lämpar sig tjänsten?

För företag av olika storlek som vill underlätta den logistiska leveranskedjan med hjälp av digitala tjänster. Användning av tjänsterna förutsätter att företaget har ingått ett kundavtal med Posti.

Fördelar

Integrering av Postis och ditt företags system effektiviserar ditt företags logistiska leveranskedja.

Tjänsterna omfattar hela den logistiska leveranskedjan, från en elektronisk kanal för transportbeställningar och en rapporteringstjänst till direktleveranser och lagertjänster. På denna sida hittar du tips för genomförande av systemintegrationer.

 • Våra digitala tjänster garanterar en smidig leveranskedja, från beställning av transport till lagring och rapportering

Transportintegrationer med Postis system

Posti SmartShip är en webbläsarbaserad beställningskanal för paket- och frakttjänster, där du kan beställa och administrera transporter och skriva ut de transportdokument som du behöver. Med hjälp av tjänsten Posti Dashboard förbättrar du kundservicen och gör det enklare att följa försändelser.

 • Du kan logga in i Posti SmartShip med en ärendekod. Blanketten för beställning av koder hittar du här.

 • Mer information om Posti SmartShip

 • Du kan börja använda tjänsten genom att integrera ditt företags system med Postis system.

 • Tjänsten har samma funktioner som nätverktyget Posti SmartShip.

 • Gränssnittsbeskrivningarna för integrering av transportbeställningar hittar du här.

 • Du kan skicka EDI-meddelanden för Postis transporttjänster direkt från ditt system.

 • Gränssnittsbeskrivningarna för pakettjänster finns här.

 • Gränssnittsbeskrivningarna för frakttjänster finns här i xml-format https://api.posti.fi/api-postra.html eller här i formatet EDIFACT.

 • Observera att utskrift av adresskort och fraktsedlar förutsätter en särskild integration i ditt system. För mallar och instruktioner gällande adresskort, kontakta pakettikayttoonotot@posti.com. För mallar och instruktioner gällande fraktsedlar eller kolliadresslappar, kontakta rahtikayttoonotot@posti.com.

Erbjud din webbutiks kunder möjlighet att välja det lämpligaste uthämtningsstället för försändelsen. Du kan visa Postis uthämtningsställen i din webbutik genom att integrera dig i Postis Location Service. Location Service har uppdaterade uppgifter om alla våra uthämtningsställen och gör det möjligt att börja använda våra senaste tjänster för webbutiker.

Instruktion för integrering i Location Service (på engelska)

 • Posti Dashboard är en webbläsartjänst för försändelseuppföljning i realtid som du kan använda för att följa såväl enskilda paket som paketserier.

 • Du kan följa dina försändelser i realtid med de kriterier som passar dig och på det sättet erbjuda snabbare och effektivare kundservice vid försändelseförfrågningar från dina kunder.

 • Gå till tjänsten via Postis serviceportal

 • Den uppskattade ankomsttiden för paketförsändelser visas i Postis mobilapp. Du kan visa samma information i varukorgen i din webbutik eller i din mobilapp genom att integrera den uppskattade ankomsttiden i ditt företags system.

 • Mer information om integrationen finns i programmerarens guide.

 • Gränssnittsbeskrivningarna finns här.

Lagerintegrationer med Postis system

Du kan använda och följa Postis lagertjänster med hjälp av en webbläsarapp eller en systemintegration.

Webbläsarappen lämpar sig för små beställningsvolymer och kan beställas via serviceportalen

Vid stora beställningsvolymer rekommenderar vi en systemintegration. Tjänsterna integreras oftast med kundens affärssystem.

Systemintegrationen består av de vanligaste informationsflödena för lagerhantering:

 • masterdata

 • inköpsorder och kvittering

 • försäljningsorder och kvittering

 • returorder och kvittering

 • förändringar i lagersaldot.

Gränssnittsbeskrivningar för lagertjänster hittar du här.

Direkt- och butiksleveranser

Med hjälp tjänsten Posti GLUE kan du kombinera leverantörernas, butikernas och webbutikernas beställnings- och leveranskedjor. Detta gör det möjligt att i webbutiken direkt sälja produkter som finns hos leverantören eller i butiken. Läs mer om tjänsten.

Vid små leveransvolymer kan man i stället för systemintegrationen använda webbläsarappen Företagets uthämtningsställe. Appen stöder användningen av surfplatta och streckkodsläsare. Företag som har både en webbutik och fysiska butiker kan använda appen vid plockning av varor i butikerna. Butikerna kan läggas till som uthämtningsställen för webbutiksbeställningar med hjälp av webbläsarappen.