Skip to main content
Effektivisera logistiken

Ett företags eller en webbutiks framgång grundar sig ofta på en effektiv och skräddarsydd logistiklösning. När du väljer Posti som logistikpartner får du logistiktjänsterna för hela leveranskedjan, från tillverkare, importör eller leverantör ända till konsumentkunden. Medan vi tar hand om logistiken kan du fokusera på ditt företags kärnverksamhet, vare sig det handlar om att driva partihandel eller om att öka försäljningen på nätet.

Våra tjänster omfattar såväl leveransen av enskilda produkter som byggandet av hela leveranskedjan för stora och komplexa helheter. Alla våra utdelnings-, transport-, frakt- och lagertjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift för kunden.

Sänd frakt eller paket

Logga in i SmartShip

Ny kund? Ta servicekanalerna i bruk

Läs mera om att bli avtalskund
Öka lönsamheten med en effektiv logistiklösning

Effektiv logistik hjälper dig att nå resultat

En effektiv logistiklösning förbättrar ditt företags lönsamhet, ett brett produktsortiment ökar försäljningen och snabba leveranser och omfattande uppföljning garanterar nöjda kunder.

Transportera och lagra produkter på ett miljövänligt sätt

Fokusera på din kärnverksamhet och låt oss ta hand om logistiken. Med hjälp av Postis transporttjänster säkerställer du att den frakt och de paket som ditt företag skickar levereras till mottagarna. Genom att lägga ut tjänsterna för lagring och intern logistik på entreprenad får du en konkurrensfördel samt tillgång till den senaste lager- och processtekniken och servicekompetensen. Alla våra frakt-, paket- och lagringstjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift.

Främja näthandeln med hjälp av leveranskedjelösningar

Postis tjänster hjälper dig att säkerställa att näthandeln fungerar och att kunderna är nöjda. Vi hjälper dig med hela leveranskedjan för näthandeln, från lagring och transporter till direkt- och butiksleveranser. Vi erbjuder dina kunder flera alternativa leveranssätt, det mest omfattande nätverket av uthämtningsställen i Finland och flexibla returkanaler.

Leverera dina produkter nära konsumenten

Posti har Finlands mest avancerade nätverk av serviceställen. Vårt nätverk omfattar redan 1 900 uthämtningsställen, och antalet kommer att öka med över tusen stycken under de närmaste åren. Genom att utveckla vårt nätverk av serviceställen svarar vi på kundernas förändrade vanor och den ökande näthandeln. Våra omfattande öppettider och mångsidiga servicealternativ, såsom uthämtningsställena och paketautomaterna, gör det enklare för kunderna att hämta sina paket.