Effektiv logistik hjälper dig att nå resultat

En effektiv logistiklösning förbättrar ditt företags lönsamhet, ett brett produktsortiment ökar försäljningen och snabba leveranser och omfattande uppföljning garanterar nöjda kunder.

Transportera och lagra produkter på ett miljövänligt sätt

Fokusera på din kärnverksamhet och låt oss ta hand om logistiken. Med hjälp av Postis transporttjänster säkerställer du att den frakt och de paket som ditt företag skickar levereras till mottagarna. Genom att lägga ut tjänsterna för lagring och intern logistik på entreprenad får du en konkurrensfördel samt tillgång till den senaste lager- och processtekniken och servicekompetensen. Alla våra frakt-, paket- och lagringstjänster i Finland är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift.

Främja näthandeln med hjälp av leveranskedjelösningar

Postis tjänster hjälper dig att säkerställa att näthandeln fungerar och att kunderna är nöjda. Vi hjälper dig med hela leveranskedjan för näthandeln, från lagring och transporter till direkt- och butiksleveranser. Vi erbjuder dina kunder flera alternativa leveranssätt, det mest omfattande nätverket av uthämtningsställen i Finland och flexibla returkanaler.