Med Printer Driver automatiserar du kontorspostningen

Förekommer det i din organisation en stor mängd kontorspostning som görs manuellt? Med iPosts tilläggsfunktion Printer Driver kan vem som helst i din organisation från sin arbetsstation skriva ut och skicka till exempel erbjudanden, kundinformation eller marknadsföringsmeddelanden.

För vem lämpar sig tjänsten?

Printer Driver är en tilläggstjänst för alla Postis iPost-kunder.

Fördelar

Printer Driver är ett verktyg som är enkelt att använda och informationssäkert. Med verktyget behöver din organisation inte längre slösa värdefull tid på att skriva ut, lägga i kuvert och posta.

Med hjälp av tjänsten Printer Driver kan Postis iPost-kunder skicka kontorsdokument direkt från sitt textbehandlingsprogram (MS Word eller PDF) till iPost-tjänsten. Det är verkligt enkelt att använda Printer Driver som installeras centraliserat på arbetsstationerna: förbered dokumentet för utskrift via en skrivare eller välj Printer Driver. Därefter överförs brevet AUTOMATISKT TILL Posti, som tar hand om utskriften och postningen på ett automatiserat, högklassigt och snabbt sätt. Tjänsten är också kostnadseffektiv, eftersom Printer Driver-breven debiteras som en del av iPost-användningen.

  • Skriv ut och skicka bl.a. erbjudanden och information från din egen arbetsstation

  • Slösa inte längre tid på att skriva ut, lägga i kuvert och posta

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.