Utrikes värdeförsändelse säkrar dina försändelser

När du skickar viktiga dokument till utandet, får du den bästa säkerheten för din försändelse med Värdeförsändelsetjänsterna.

För vem lämpar sig tjänsten?

Utrikes värdeförsändelsetjänsterna lämpar sig för ditt företag när du skickar värdefulla dokument utanför Finlands gränser.

Fördelar

Du kan sända viktiga dokument på ett säkert sätt även utrikes. Du får en kvittering på försändelsen och även följa upp försändelsen i de flesta länder.

Värdeförsändelser, dvs. Utrikes rekommenderat brev och Brev med mottagningsbevis, lämpar sig för sändning av viktiga dokument.

  • Rekommenderat brev, om du behöver kvittering på postning. Du kan följa ditt brevs väg till ett flertal länder.

  • Brev med mottagningsbevis, om du måste ha kvittering från adressaten.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.