Skip to main content

Utrikes värdeförsändelse säkrar dina försändelser

När du skickar viktiga dokument eller värdefulla varor till utandet, får du den bästa säkerheten för din försändelse med Värdeförsändelsetjänsterna.

För vem lämpar sig tjänsten?

Utrikes värdeförsändelsetjänsterna lämpar sig för ditt företag när du skickar värdefulla dokument eller föremål utanför Finlands gränser.

Fördelar

Du kan sända viktiga dokument och små värdeföremål på ett säkert sätt även utrikes. Du får en kvittering på försändelsen och även följa upp försändelsen i de flesta länder.

Värdeförsändelser, dvs. Utrikes rekommenderat brev och Brev med mottagningsbevis, lämpar sig för sändning av såväl viktiga dokument som små värdeföremål.

  • Rekommenderat brev, om du behöver kvittering på postning. Du kan följa ditt brevs väg till ett flertal länder.

  • Brev med mottagningsbevis, om du måste ha kvittering från adressaten.