Utrikes brev med Priority- och Economy-hastighet

Utrikes brev är en flexibel och förmånlig lösning för individuell, särskiljande och effektiv kommunikation och till exempel fakturering.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis brevtjänster lämpar sig för olika slags företag av olika storlek.

Fördelar

Med ett brev når du kunderna på ett individuellt, särskiljande och effektivt sätt. Om adressen är felaktig, garanterar Världspostkonventionen en adressklarering i mållandet och leverans till adressatens gällande adress utan separat avgift. Om utredningen inte ger något resultat, returnerar mållandet brevet utan extra kostnader till den finländska adressen som anges i avsändaruppgifterna på kuvertet.

Brev har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde och du når dina kunder på ett tillförlitligt och säkert sätt. Ett utrikes brev som utdelas av Posti innehåller alltid en adressklarering och tryggar brevhemligheten på ett tillförlitligt sätt. Om du vill att ditt brev ska skickas snabbt ska du välja Priority. För inte så skyndsamma postningar är Economy ett passande alternativ. Tidningar till utlandet transporterar vi som brevförsändelser.

  • Meddelanden når fram tillförlitligt och säkert·

  • Välj hastighet för försändelsen efter behov

  • Adressklarering utan extra kostnad