Utrikes brev och tidningar snabbt och förmånligt

Bland våra internationella brevtjänster hittar du flera alternativ för dokument- och småvaruförsändelser. Oavsett om du vill skicka ett utrikes brev snabbt eller förmånligt hittar du den rätta lösningen hos oss.

  • Med ett brev når du dina kunder tillförlitligt och säkert

  • Brev har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde.

  • Ett brev som utdelas av Posti innehåller alltid en adressklarering

Internationella brevtjänster

Utrikes brev levereras med Priority- eller Economy-brevens hastighet.

Utrikes värdeförsändelser

När du skickar viktiga dokument, får du den bästa säkerheten för din försändelse med Värdeförsändelsetjänsterna. För dina försändelser får du uppföljning (med landsvisa begränsningar), postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas.

Svarsförsändelse

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.