Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Med tidningsutdelning i närområdet når du läsaren redan på morgonen

Tidningsutdelning i närområdet möjliggör en snabb utdelning både till prenumeranter av din tidning och som gratisutdelning regionalt.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten är avsedd för tidningar som utkommer minst 24 gånger i året.

Fördelar

Du når snabbt dina prenumeranter i närområdet. Med tidigutdelning får läsarna tidningen genast till morgonkaffet.

Tidningsutdelning i närområdet är avsedd för tidningar som utkommer minst 24 gånger i året. Med tidigutdelningen når du dina läsare direkt på morgonen, i andra områden med dagsposten. Med hjälp av oadresserade inriktningstjänster når du även de konsumenter som inte är dina prenumeranter och läsarna får enkelt tillgång till din gratistidning, till exempel i entidningsställning eller direkt i brevinkastet.

  • Med tidigutdelningen når du dina läsare direkt på morgonen.

  • Skicka enkelt: Posti sköter om utdelningen när du levererar din tidning till en överenskommen plats.

  • Med hjälp av oadresserade inriktningstjänster når du även de konsumenter som inte är dina prenumeranter.

Tidig- och veckoslutsutdelning

Med tidig- och helgutdelningstjänster delas din tidning inklusive bilagor genast på morgonen ut till prenumeranterna i ett separat överenskommet område. Din tidning är framme hos prenumeranterna bara några timmar efter tryckningen. Tjänsten lämpar sig väl för tidningar som utkommer varje dag.

Med tidigutdelningen kan du även skicka reklam- och marknadsföringsförsändelser. Med tjänsten breddar du din upplaga, eftersom du når din målgrupp redan tidigt på morgonen och får ett bra uppmärksamhetsvärde för din produkt.

Länder där tjänsten finns tillgänglig Inrikes

Transporttid Utdelningsområde som avtalas kundspecifikt. Tidigutdelning i regel före kl. 6.30.

Utdelning på veckoslut Utdelningsområde som avtalas kundspecifikt och tidsmässig servicenivå. I regel sker lördags- och söndagsutdelning senast kl. 10–12.

Maximivikt 1 kg. När tidningen väger över 500 g inklusive bilagor, ska utdelning avtalas separat.

Maximimått 320 x 470 x 30 mm

Tidningen måste rymmas vikt i brevinkast, vars storlek är 30 x 250 mm.

Utdelning på veckoslut: Obs! Tidningarna delas i regel ut till s.k. gemensamma inlämningslådor, och därför är maximimåttet för postinkastet kritiskt.

Minimimått 90 x 130 mm

Beteckningar och koder Produktkoder och prenumeranternas adresser anges inte på tidningarna, utan de står i tidningsutdelarens utdelningsbok.

Sändning Förutsätter kund- och produktavtal samt överenskommelse om de transport- och utdelningstider som servicenivån förutsätter.

Tidningarna levereras till avtalade startpunkter i ruttbuntar vid avtalad tid.

Försändelseuppföljning Genomförandet av utdelningen följs upp områdesspecifikt. Rapporterna finns i LehtiNet-systemet.

Mottagning Tidningarna delas ut i prenumerantens inkast, låda eller box enligt avtalat servicelöfte.

Utdelning på veckoslut: Tidningarna delas i regel ut i beställarnas s.k. gemensamma inlämningslådor, men enligt separat överenskommelse även i inkast, låda eller box enligt avtalat servicelöfte.

Prissättning Tidnings-/kundspecifikt pris (€/st.) består av de totala kostnaderna för det avtalade utdelningsområdet. I kostnaderna beaktas volym, utgivningsfrekvens och täckningsprocent.

Betalningssätt Veckofakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för trycksaksprodukter

Annat att beakta Inom tidigutdelningen är bilags-, reklam- och marknadsföringsutdelningar möjliga enligt separat överenskommelse. Undantaget utgörs av områden där utdelningen sker till uthämtningsställen (gemensamma inlämningslådor)

Dagsutdelning

Med tjänsten Dagsutdelning av tidning når din regionala tidning prenumeranterna på utgivningsdagen. Tjänster lämpar sig bäst för tidningar som utkommer regelbundet, åtminstone varje vecka.

Användning av tjänsten förutsätter en partistorlek på minst 150 exemplar, minst 24 utgivningsgånger årligen och förhandsuppgifter på årsnivå samt uppdatering av förhandsuppgifter.

Tjänst Posti Dagsutdelning av tidning

Adressländer Inrikes

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen. Se anvisningar om portobeteckning på tidningar.

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning eller Postis terminaler.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger. Bekanta dig med prislistan för avtalstjänster.

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Obs! Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå via Planeringsapplikationen för postning.

Med tjänsten Buntförsändelse sänder du flera trycksaker till samma mottagare. Tjänsten täcker hela Finland och försändelsen når i regel dina prenumeranter inom en eller två vardagar, beroende på ditt val – dock inte på tisdagar. Buntförsändelser i dagsutdelningen delas ut även på tisdagar.

Maximivikt 10 kg Maximimått 320 mm x 470 mm x 30 mm. Buntens höjd får inte överskrida kortsidans bredd.

Distansutdelning av tidning

Med tjänsten Distansutdelning av tidning når du dina prenumeranter utanför kärnspridningsområdet. Tjänsten lämpar sig för tidningar som utkommer regelbundet. Tidningar som delas ut utanför de valda spridningsområdena omfattas automatiskt av tjänsten Distansutdelning av tidning, där tidningen i regel når prenumeranten dagen efter utgivningsdatum.

Tjänst Posti Dagsutdelning av tidning

Adressländer Inrikes

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen. Se anvisningar om portobeteckning på tidningar.

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning eller Postis terminaler.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger. Bekanta dig med prislistan för avtalstjänster.

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Obs! Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå via Planeringsapplikationen för postning.

Med tjänsten Buntförsändelse sänder du flera trycksaker till samma mottagare. Tjänsten täcker hela Finland och du får i regel fram försändelsen till dina prenumeranter på en vardag, levereras även på tisdagar.

Maximivikt 10 kg

Maximimått 320 mm x 470 mm x 30 mm. Buntens höjd får inte överskrida kortsidans bredd.

Oadresserad tidningsutdelning till hushåll och företag

Med oadresserad tidningsutdelning når du konsumenter och företag i önskat område. Oadresserad tidningsutdelning genomförs antingen direkt till hushåll och företag eller som utdelning i ställning.

Med oadresserad utdelning når du både hushåll och företag i det området du önskar. Du kan rikta utdelningen med ett postnummers noggrannhet, även till exempelvis finsk- eller svenskspråkiga hushåll eller småhus. Dessutom använder många tidningar täckutdelningstjänsten för att nå de hushåll som inte prenumererar på tidningen. Utdelningen sker alltid samtidigt med adresserade försändelser. Utdelningar och inriktningar av gratistidningar kan beställas genom bokningssystemet på PTP. Läs mer om oadresserad utdelning

Utdelning av gratistidningar i ställning

Ställutdelning kompletterar Hemdirekt och då når du även hushåll med reklamförbud. Du får dina gratistidningar placerade i ställningarna enligt avtalad tidtabell och du når din målgrupp förmånligt. Ställutdelning lämpar sig till exempel för stads-, kommun-, församlings- och evenemangstidningar. I tjänsten ingår placering av tidningarna i ställningen, byte av löpsedel och återvinning av gamla tidningar.

Adressländer Inrikes (exkl. Åland).

Transporttid Över natten-utdelning. I den riksomfattande tjänsten avtalas om servicenivå för de områden, där Över natten-utdelning inte är tillgänglig.

Maximivikt 10 kg.

Närmare instruktioner i Guiden för adressering, buntning och lastning i lastbärare av sändningssorterade postförsändelser.

Beteckningar och koder Den utskrivna buntlappen läggs ovanpå bunten i tryckeriet. På lappen antecknas avhämtningsställets (= ställningens) adressuppgifter och arbetsinstruktioner för utdelaren.

Sändning Tidningarna buntas ställningsspecifikt i standardbuntar om 50 eller 100 exemplar.

Tjänsten förutsätter separat avtal. Buntförsändelserna lämnas i färdiga buntar till ett överenskommet postinlämningsställe vardagar senast kl. 17.

Adressering, buntning och lastning i lastbärare av sändningssorterade postförsändelser

Prissättning Priset på tjänsten bestäms utifrån prislistan. Priset består bland annat av ställningarnas placering (regional eller riksomfattande), antalet ställningar, mängden tidningar som ska delas ut samt frekvens.

I priset ingår att bunten öppnas, tidningarna placeras i ställningen, löpsedeln som följer med bunten byts ut och gamla försändelser förs bort till återvinning i enlighet med Postis pappersinsamlingsprocess.

Betalningssätt Försändelsepartiet anges i försändelseförteckningen (i den elektroniska försändelseförteckningen eller i en avgiftsbelagd förteckning i pappersformat). Tjänsten faktureras varje vecka enligt användning.

Leveransvillkor Posti svarar endast för att buntförsändelser som anländer med korrekta och kompletta adresser levereras enligt leveransvillkoren. Ansvar, skadeståndsskyldighet och begränsningar av ersättningsskyldighet för buntförsändelser som transporteras definieras i Postis allmänna leveransvillkor och därtill hörande produktvillkor. Produktvillkor >

Annat att beakta En rapport om åtgång är tillgänglig som avgiftsbelagd tilläggstjänst.

Tilläggstjänster Trycksakstransport