Med tidningsutdelning i närområdet når du läsaren redan på morgonen

Tidningsutdelning i närområdet möjliggör en snabb utdelning både till prenumeranter av din tidning och som gratisutdelning regionalt.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten är avsedd för tidningar som utkommer minst 24 gånger i året.

Fördelar

Du når snabbt dina prenumeranter i närområdet. Med tidigutdelning får läsarna tidningen genast till morgonkaffet.

Tidningsutdelning i närområdet är avsedd för tidningar som utkommer minst 24 gånger i året. Med tidigutdelningen når du dina läsare direkt på morgonen, i andra områden med dagsposten. Med hjälp av oadresserade inriktningstjänster når du även de konsumenter som inte är dina prenumeranter och läsarna får enkelt tillgång till din gratistidning, till exempel i entidningsställning eller direkt i brevinkastet.

  • Med tidigutdelningen når du dina läsare direkt på morgonen.

  • Skicka enkelt: Posti sköter om utdelningen när du levererar din tidning till en överenskommen plats.

  • Med hjälp av oadresserade inriktningstjänster når du även de konsumenter som inte är dina prenumeranter.

Tidig- och veckoslutsutdelning

Med tidig- och helgutdelningstjänster delas din tidning inklusive bilagor genast på morgonen ut till prenumeranterna i ett separat överenskommet område. Din tidning är framme hos prenumeranterna bara några timmar efter tryckningen. Tjänsten lämpar sig väl för tidningar som utkommer varje dag.

Med tidigutdelningen kan du även skicka reklam- och marknadsföringsförsändelser. Med tjänsten breddar du din upplaga, eftersom du når din målgrupp redan tidigt på morgonen och får ett bra uppmärksamhetsvärde för din produkt.


Dagsutdelning

Med tjänsten Dagsutdelning av tidning når din regionala tidning prenumeranterna på utgivningsdagen. Tjänster lämpar sig bäst för tidningar som utkommer regelbundet, åtminstone varje vecka.Distansutdelning av tidning

Med tjänsten Distansutdelning av tidning når du dina prenumeranter utanför kärnspridningsområdet. Tjänsten lämpar sig för tidningar som utkommer regelbundet. Tidningar som delas ut utanför de valda spridningsområdena omfattas automatiskt av tjänsten Distansutdelning av tidning, där tidningen i regel når prenumeranten dagen efter utgivningsdatum.Oadresserad tidningsutdelning till hushåll och företag

Med oadresserad tidningsutdelning når du konsumenter och företag i önskat område. Oadresserad tidningsutdelning genomförs antingen direkt till hushåll och företag eller som utdelning i ställning.


Utdelning av gratistidningar i ställning

Ställutdelning kompletterar Hemdirekt och då når du även hushåll med reklamförbud. Du får dina gratistidningar placerade i ställningarna enligt avtalad tidtabell och du når din målgrupp förmånligt. Ställutdelning lämpar sig till exempel för stads-, kommun-, församlings- och evenemangstidningar. I tjänsten ingår placering av tidningarna i ställningen, byte av löpsedel och återvinning av gamla tidningar.


Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.