Skip to main content

Med Riksomfattande tidningsutdelning når du alla finländare

Med riksomfattande tidningsutdelning transporteras dina försändelser från ett ställe överallt i Finland på tre vardagar eller till och med på en.

För vem lämpar sig tjänsten?

Riksomfattande tidningsutdelning lämpar sig för tidskrifter och dagstidningar som utkommer regelbundet och för tidningar som utkommer mer sällan. Utdelningen sker som regel inom 3 vardagar.

Fördelar

Med riksomfattande tidningsutdelning når du med landets mest heltäckande utdelningsnätverk alla konsumenter, företag och organisationer i Finland

Med landets mest heltäckande utdelningsnätverk når du alla konsumenter, företag och organisationer i Finland på vardagarna. Dock inte på tisdagar. Adresserad utdelning når även företag med postboxadress och ger stora möjligheter till versionering av tidningen. Postis mångsidiga adresstjänster kompletterar den heltäckande utdelningen.

  • Enkelt att posta: tidningspartiet levereras från tryckeriet till Posti – Posti sköter utdelningen till hela Finland.

Utdelning av tidskrifter

Med den riksomfattande tjänsten Tidskrift Pro når du i regel dina prenumeranter runtom i Finland på tre vardagar.

Adressländer Inrikes

Maximivikt 1 kg

Maximimått 250 x 310 x 30 mm Tidningar som överstiger maximistorleken kan sändas med tjänsten Dagstidningar.

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen.

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning eller Postis terminaler.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger.

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Obs! Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå samt uppdatering av förhandsuppgifterna.

Utdelning av dagstidning

Posti Dagstidning är en förmånlig utdelning för dagstidning. Med den riksomfattande tjänsten Dagstidning når du i regel dina prenumeranter runt om i Finland på tre vardagar. Tjänsten passar tidningar som utkommer regelbundet. Du beställer utdelningen av tidningen i förväg och sparar kostnader.

Adressländer Inrikes

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen. Se anvisningar

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning eller Postis terminaler.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger. Prislista för avtalstjänster

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Obs! Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå via Planeringsapplikationen för postning.

Utdelning av tidningar som utkommer mera sällan

Tjänsten Posti Tidning lämpar sig särskilt för tidningar som utkommer mer sällan. Med tjänsten Tidning får du snabbt fram din tidning, i regel inom tre vardagar runt om i Finland - men inte på tisdagar. Postinlämningsstället och -tiden inverkar på tidningsutdelningens servicenivå. Om postinlämningstiden är senare än den angivna tiden förverkligas kanske inte servicenivån i alla områden.

Med den riksomfattande tjänsten Tidning når din tidning snabbt fram, i regel inom tre vardagar, men inte på tisdagar.

Adressländer Inrikes

Transporttid Tidningen utdelas i regel till adressaten inom tre vardagar.

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Portobeteckningen är en kod eller en text som anger den valda tjänsten och befordringssnabbheten. Se anvisningar.

Sändning Förutsätter kundavtal. Tidningarna lämnas till Postterminaler eller Postis terminaler. Tidningarna kan inte lämnas till Postis butiker eller ombudspostkontor.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek. Prislista för avtalstjänster

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen.

Obs! Det behövs inga förhandsuppgifter för postningen.

Flera trycksaker som bunt till samma mottagare

Med den riksomfattande tjänsten Posti Bunt sänder du flera trycksaker till samma mottagare. Tjänsten täcker hela landet. Med tjänsten Posti Bunt når försändelsen i regel din prenumerant inom tre vardagar - men inga på tisdager.

Maximivikt 10 kg

Maximimått 320 mm x 470 mm x 30 mm. Buntens höjd får inte överskrida kortsidans bredd.