Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Med Riksomfattande tidningsutdelning når du alla finländare

Med riksomfattande tidningsutdelning transporteras dina försändelser från ett ställe överallt i Finland på tre vardagar eller till och med på en.

För vem lämpar sig tjänsten?

Riksomfattande tidningsutdelning lämpar sig för tidskrifter och dagstidningar som utkommer regelbundet och för tidningar som utkommer mer sällan. Utdelningen sker som regel inom 3 vardagar.

Fördelar

Med riksomfattande tidningsutdelning når du med landets mest heltäckande utdelningsnätverk alla konsumenter, företag och organisationer i Finland

Med landets mest heltäckande utdelningsnätverk når du alla konsumenter, företag och organisationer i Finland på vardagarna. Dock inte på tisdagar. Adresserad utdelning når även företag med postboxadress och ger stora möjligheter till versionering av tidningen. Postis mångsidiga adresstjänster kompletterar den heltäckande utdelningen.

  • Enkelt att posta: tidningspartiet levereras från tryckeriet till Posti – Posti sköter utdelningen till hela Finland.

Utdelning av tidskrifter

Med den riksomfattande tjänsten Tidskrift Pro når du i regel dina prenumeranter runtom i Finland på tre vardagar.

Användning av tjänsten förutsätter en partistorlek på minst 15 000 exemplar, maskinsorterbarhet och förhandsuppgifter på årsnivå samt uppdatering av förhandsuppgifter.

Målländer Finland

Maximivikt 350 g

Maximimått 250 x 310 x 10 mm. Tidningar som överskrider maxstorleken kan du skicka med tjänsten Economy Tidning. Kontrollera dimensionerna för maskinsorterbara försändelser i handboken för Maskinsorterbara leveranser.

Minimivikt 30 g

Minimimått 148 mm x 210 mm x 0,4 mm. Kontrollera dimensionerna för maskinsorterbara försändelser i handboken för Maskinsorterbara leveranser.

Märkning och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen. Läs mer om tidningars portobeteckningar.

4-placeringskod och 2D-kod Identifieringskoden måste användas, förutsätter användningen av Sorteringstjänsten. Från och med 1.3.2020 kräver tidningar som använder tjänsten Tidskrift Pro och som saknar eller har en felaktig fyrpositionskod eller 2D-streckkod, tilläggstjänsten Kodfel.

Förhandsinformation Användning av Tidskrift Pro-tjänsten förutsätter förhandsbeställning och att en postningsplan görs upp i Postis elektroniska servicekanal minst åtta veckor före postningen. Från och med 1.3.2020 debiteras en avgift för tilläggstjänsten Felaktig förhandsuppgift om det faktiska antalet i ett leveransparti avviker från förhandsuppgifterna med mer än 10 procent. - Införandet av den tillägstjänsten tjänsten uppskjutas, den nya tiden är 1.6.2020. Vi informerar mer om tjänsten under våren.

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning.

Mottagning Delas ut till adressaten enligt adress den andra vardagen efter postinlämningen (inte på tisdagar).

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger. Eventuella tilläggstjänster inverkar på priset. Bekanta dig med prislistan för avtalstjänster.

Tilläggstjänster Tilläggshantering av tidning, Manuell sortering, Kodfel, Felaktig förhandsuppgift.

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen.

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Economy Tidning lämpar sig för partier av alla storlekar. Tidningen kan antingen vara maskinsorterbar eller manuellt sorterbar. Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå samt uppdatering av förhandsuppgifterna.

Målländer Finland

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30 mm. Försändelsen måste rymmas vikt genom ett brevinkast vars storlek är 250 mm x 353 mm x 30 mm. Från och med 1.3.2020 kommer tidningar som använder tjänsten Economy Tidning och som på grund av sina mått måste vikas av Posti för att få plats i brevinkast även tilläggstjänsten Vikning av adresserad tidning.

Minimimått 90 x 140 mm

Märkning och koder Tjänst och befordringssnabbhet på portobeteckningen. Läs mer om tidningars portobeteckningar.

4-placeringskod och 2D-kod Vi rekommenderar att du använder en identifieringskod samt Sorteringstjänsten. Från och med 1.3.2020 kräver tidningar som använder tjänsten Economy Tidning och som saknar eller har en felaktig fyrpositionskod eller 2D-streckkod, tilläggstjänsten Kodfel.

Förhandsinformation Användning av tjänsten Economy tidning förutsätter förhandsbeställning och att en postningsplan görs upp i Postis elektroniska servicekanal minst åtta veckor före postningen. Från och med 1.3.2020 debiteras en avgift för tilläggstjänsten Felaktig förhandsuppgift om det faktiska antalet i ett försändelseparti avviker från förhandsuppgifterna med mer än 10 procent. - Införandet av den tillägstjänsten uppskjutas, den nya tiden är 1.6.2020. Vi informerar mer om tjänsten under våren.

Sändning Tidningar lämnas till postterminaler enligt Planeringsapplikationen för postning.

Mottagning Delas ut till adressaten enligt adress i regel den tredje vardagen efter postinlämningen (inte på tisdagar).

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek samt utgående från tidningens utgivningsgånger. Eventuella tilläggstjänster inverkar på priset. Bekanta dig med prislistan för avtalstjänster.

Tilläggstjänster Tilläggshantering av tidning, Manuell sortering, Kodfel, Vikning, Felaktig förhandsuppgift.

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen.

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen. Använd i detta fall Economy- eller Priority-brev.

Utdelning av tidningar som utkommer mera sällan

Tjänsten Posti Tidning lämpar sig särskilt för tidningar som utkommer mer sällan. Med tjänsten Tidning får du snabbt fram din tidning, i regel inom tre vardagar runt om i Finland - men inte på tisdagar. Postinlämningsstället och -tiden inverkar på tidningsutdelningens servicenivå. Om postinlämningstiden är senare än den angivna tiden förverkligas kanske inte servicenivån i alla områden.

Med den riksomfattande tjänsten Tidning når din tidning snabbt fram, i regel inom tre vardagar, men inte på tisdagar.

Adressländer Inrikes

Transporttid Tidningen utdelas i regel till adressaten inom tre vardagar.

Maximivikt 1 kg

Maximimått 320 x 470 x 30

Minimimått 90 x 130

Beteckningar och koder Portobeteckningen är en kod eller en text som anger den valda tjänsten och befordringssnabbheten. Se anvisningar.

Sändning Förutsätter kundavtal. Tidningarna lämnas till Postterminaler eller Postis terminaler. Tidningarna kan inte lämnas till Postis butiker eller ombudspostkontor.

Mottagning Försändelserna delas ut till adressaten enligt adressen.

Prissättning Styckepris enligt vikt och partistorlek. Prislista för avtalstjänster

Betalningssätt Fakturering

Leveransvillkor Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Förvaring Obeställbar försändelse förstörs på utdelningskontoret.

Innehållsbegränsningar Personliga meddelanden får inte skickas via tidningsutdelningen.

Obs! Det behövs inga förhandsuppgifter för postningen.

Flera trycksaker som bunt till samma mottagare

Med den riksomfattande tjänsten Posti Bunt sänder du flera trycksaker till samma mottagare. Tjänsten täcker hela landet. Med tjänsten Posti Bunt når försändelsen i regel din prenumerant inom tre vardagar - men inga på tisdager.

Maximivikt 10 kg

Maximimått 320 mm x 470 mm x 30 mm. Buntens höjd får inte överskrida kortsidans bredd.