Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Postkuvert

Postkuvertet är genast klart att användas. Postkuvertens porto är betalt och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postkuvert är ett bra val om du vill ha en enkel metod för daglig postning. Den lämpar sig för företag där mängden brevpost per vecka överstiger 10 brev eller om företaget har flera verksamhetsställen.

Fördelar

Med postkuvert ökar du uppmärksamhetsvärdet för ditt brev och du kan få ditt företags logotyp tryckt på kuverten. Priset inkluderar allt: porto, tryck, kuvert samt leverans till beställningsadressen. Beställningen gör du enkelt via nätet, i postkuvertbutiken. Där hittar du ett brett utbud av kuvert och förpackningsmaterial för inrikes och utrikes brev.

Pris

Prisexempel: Ett parti om 100 st. C5-kuvert för Economy-brev kostar 1,87 €/st. + moms. När beställningspartiet omfattar 2 000 kuvert är styckepriset endast 0,98 €/st. + moms.

Postkuvert är ett bra val om ditt företags postvolymer varierar eller om ditt företag har flera verksamhetsställen. I postkuvertbutiken hittar du säkert kuvert, påsar och lådor som passar ditt företag för både inrikes och utrikes postningar.

Kolla in kuvert och paket utbudet

 • Priset inkluderar allt: porto, företagets logotyp tryckt på kuvertet, kuvert samt leverans till beställningsadressen.

 • Ett brett utbud av olika kuvert- och förpackningsalternativ, även expander-, vadderade och kartongpåsar. Nu även egna kuvert för Expressbrev.

 • Economy- och Priority-brev kan lämnas i en brevlåda.

Prissättning

Prislista 1.1.2020 Kuvert- och förpackningssortiment 2020

Postkuvertets pris baseras på transporthastigheten (Priority, Economy eller Express), viktklass och antalet färger som används på kuvertet/förpackningen och för trycket.

 • Postkuvertens pris bestäms enligt den aktuella prislistan.

 • Priset innehåller utöver portot även kuverten eller förpackningarna, trycket och leverans till en adress Finland.

 • Leveranstiden för postkuvert är sju dagar från det att beställningen har lämnats till kuverttillverkaren.

Betalningssätt: Betalningssättet för postkuvert är fakturering.

Avtals- och produktvillkor - Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder - Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

 • Postkuvert finns som både inrikes och utrikes.

 • I inrikes kuvert ingår porto enligt servicenivå (Economy/Priority).

 • I utrikes kuvertet ingår porto för Priority-brev överallt i världen. Landspecifika uppgifter, begränsningar och leveranstider återfinns på sidorna Landsuppgifter.

Maximivikt:

 • Stora kuvert (C4/E4-storlek): inrikes och utrikes 500 g

 • Små kuvert (C5/E5-storlek): inrikes 250 g och utrikes 100 g

 • Det finns även förpackningsprodukter för sändning av småvaror, t.ex. påskuvert, vadderade påsar och lådor, vars maximivikt är 1 000 g.

Maximimått:

 • Tjockleken på C/E 4- och C/E 5-kuvert är 30 mm.

 • Tjockleken på påskuvert, vadderade påsar och lådor är 30 mm.

 • Portobeteckning för postkuvert

 • beställningskundnummer

 • maximitjocklek och -vikt

 • Priority/Economy/Express-beteckning

 • porto betalt i Finland/till utlandet

Postkuvert kan lämnas i en brevlåda, post, mottagning på postterminal eller Postis avhämtningstransport.

För brev som sänds till EU-länder och som innehåller varor behövs ingen separat tullförteckning. Till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen med streckkod (CN 22). Om försändelsens värde överstiger 300 euro bifogas ett behövligt antal stora tulldeklarationer (CN 23) på ett språk som förstås i adresslandet.

Brevlådor på kartan

Postkuvert delas ut i grundutdelningen till mottagarens brevinkast eller -låda

Du kan även beställa postkuvert via e-post. För beställningar via e-post debiteras en expeditionsavgift. Om postkuvertbutiken inte är tillgänglig pga. systemstörningar debiteras inte en behandlingsavgift om 10 € för en beställning via e-post.

Beställningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Beställningskundnummer

 • Leveransadress

 • Faktureringsadress

 • Produkt och servicenivå (Economy/Priority/Express)

 • Antal

 • Färger

 • Övrig information om produkten såsom viktklass, kuvertstorlek, fönsterstorlek

 • Beställarens kontaktuppgifter

 • Kuvertmodell

Använd den här Pdf-blanketten(Blanketten på finska) för att göra din beställning och skicka den till e-postadressen: postikuorikauppa@edita.fi.