• Gör själv eller få allting färdigt – prissättning enligt servicenivå

  • Lösningar för inrikes och utrikesförsändelser

Postkuvert

Fakturering enligt försändelseförteckning lämpar sig för dagliga utskick med över 100 brev eller stora engångspartier. Du gör det enklast via serviceportalen med en elektronisk försändelseförteckning. Med försändelseförteckningen samlar vi in uppgifter för fakturering, dvs. kundnummer, uppgifter om betalaren, antalet försändelser och servicenivå.

Postkuvert

Postkuvertet är genast klart att användas: portot är betalt och ditt företags uppgifter trycks på kuverten. Postkuvert är ett bra val om ditt företags postvolymer varierar eller om ditt företag har flera verksamhetsställen. Läs mer om postkuvert.

Försändelseförteckning

Fakturering enligt försändelseförteckning lämpar sig för dagliga utskick med över 100 brev eller stora engångspartier. Du gör det enklast via serviceportalen med en elektronisk försändelseförteckning. Med försändelseförteckningen samlar vi in uppgifter för fakturering, dvs. kundnummer, uppgifter om betalaren, antalet försändelser och servicenivå. Läs mer om.

Prissättningstjänst

Om din tid inte räcker till för postning av brev, välj Prissättningstjänsten. Vi sköter om prissättning och portobeteckningar för din brevpost. Du för bara din försändelse till posten eller avtalar om användning av hämtnings- och utdelningstjänsten. Läs mer on prissättningstjänst.

Frankeringsmaskin

En frankeringsmaskin lämpar sig för ditt företag när du själv postar inrikes och utrikes brev. Maskinen producerar portobeteckningar direkt på försändelsen eller etiketten. Du får en detaljerad specifikation över porton varje månad. Läs mer om frankeringsmaskin.

Skicka enkelt meddelanden via nätet

Skapa och skicka enskilda meddelanden eller små partier via Posti Kontakt. Tjänsten omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och utdelning. Tjänsten är enkel att använda och handleder användaren längs vägen. Du kan ladda upp en färdig pdf-fil eller lägga till önskad text och bilder på färdiga sidmodeller. Kontakti.

Nätverket

Via Nätverket skickar du brev, fakturor och e-fakturor. Överför pengar till ärendekontot som nätbetalning eller med kort. Det är enkelt att betala enskilda små inköp från kontot. Läs mer om nätverket