Värdeförsändelse - när din försändelse är viktigare än vanlingt

När du skickar viktiga dokument eller värdefulla varor, får du den bästa säkerheten för din försändelse med Värdeförsändelsetjänsterna.

För vem lämpar sig tjänsten?

Värdeförsändelsetjänsterna lämpar sig för ditt företag när du skickar värdefulla dokument eller föremål.

Fördelar

För dina försändelser får du uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas samt andra tjänstespecifika tjänster, till exempel dokumenterad exakt information om att försändelsen har överlämnats.

  • Rekommenderat brev används ofta för att skicka viktiga dokument, t.ex. certifikat eller orderskuldebrev.

  • Som Brev med mottagningsbevis får du tryggt framme officiella beslut, viktiga dokument eller till kredit- eller SIM-kort.

  • Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål som skickas via Posti ska alltid skickas som Assurerad försändelse.Rekommenderat brevBrev med mottagningsbevisAssurerad försändelse
Jag vill ha kvittering på att försändelsen har postats
Jag vill följa upp försändelsen
Jag vill ha kvittering på att försändelsen har tagits emot
Jag behöver exakt dokumenterad information om att försändelsen har överlämnats
Min försändelse innehåller officiella beslut, viktiga dokument eller till exempel kredit- eller SIM-kort
Jag behöver ett ersättningsskydd för min försändelse, eftersom den innehåller pengar, värdepapper eller -föremål
Försändelsens innehåll är värdefullt och och behöver säkerhetshantering

Dra nytta av tilläggstjänsterna för värdeförsändelser

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.