Skip to main content

Prenumeration på svar

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, lämna svar och begära kontakt. Genom att ta en infokod eller -koder som en tilläggstjänst till din avtalskod, får du en noggrannare sortering och kan styra försändelser med infokoder till olika adresser.

1
Beställning

Beställning

Beställning


Beteckningens ikraftträdandedag *

Infokoder

Lägg till ny infokod 1
Du kan lägga infokoder till avtalskoden, med vilka du får noggrannare sortering och kan styra försändelser med infokoder till olika adresser. Ibruktagning och användning av infokod debiteras enligt prislista. Från och med 1.1.2020 debiteras en separat månadsavgift. Infokoden är max. 5 tecken.
Om annan adress än den huvudsakliga returadressen
2
Beställning

Beställning

Beställning

Kontaktperson

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

Uppgifter om ansvarspersonen

Person som har firmateckningsrätt i företaget/samfundet.

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet

Företag

Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Är företaget redan avtalskund hos Posti? *
Infokoden finns på fakturan som ett 6-siffrigt nummer utan nollor
Leveranssätt för fakturan *

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.