Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Svarsförsändelse aktiverar kunden

Inrikes svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt.

För vem lämpar sig tjänsten?

Svarsförsändelser lämpar sig för alla som vill aktivera sina kunder till att beställa, svara på enkäter, returnera eller skicka dokument i pappersformat. De lämpar sig även för sändning av myndighetärenden och laboratorieprov.

Fördelar

Genom att erbjuda dina kunder ett enkelt och avgiftsfritt sätt att kontakta ditt företag, förbättrar du kundnöjdheten och får flera beställningar eller respons än endast via digitala kanaler. Svarsförsändelse är kostnadseffektivt, eftersom endast returnerade försändelser debiteras. Du får behändigt tillgång till tjänsten på nätet.

Inrikes svarsförsändelse är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Inrikes svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

  • Beställningar, förfrågningar och begäran om kontakt som svarsförsändelse

  • Economysvar kan vara ett kuvert eller en kupong, Standardsvar är alltid ett kuvert

  • Expressvar är avsedd för kunder som tar emot laboratorieprov, läs mer här

När du har ingått tjänsteavtal får du en avgiftsbelagd avtalskod. Du kan använda i dina svarsförsändelser som tilläggstjänst även infokoder, med vilka du får dina svarsförsändelser sorterade enligt infokod. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Maximivikt Economysvar: 2 000 g Standardsvar: 50 g

Minimimått Economysvar: 90 x 130 mm Standardsvar: A6 (105 mm x 148 mm), försändelse är alltid ett kuvert 

Maximimått Economysvar: 250 x 400 x 30 mm Standardsvar: C5 (162 mm x 229 mm), försändelse är alltid ett  kuvert Portobeteckningen Ladda portobeteckningen här

Transporttid Economysvar- och Standardsvar-försändelserna transporteras med samma hastighet som Economy-brev och delas ut i separata buntar i rundutdelningen till leveransadressen som kunden angett i avtalet.

Prissättning  Economysvar, kuvert: Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och vikt, samt tilläggstjänster som används. Economysvar, kupong: Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och tilläggstjänster som används.

Standardsvar: Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och tilläggstjänster som används.

Övriga avgifter

  • Öppningsavgifter: en ny avtalskod eller infokod (Economysvar)

  • Bruksavgifter: månadsavgift för svarsförsändelsekod och svarsförsändelseinfo

  • Tilläggstjänster - Sortering enligt infokod - Kombinationskuvert (Economysvar) - Extra hantering (en hanteringsavgift för handskrivna adresspåskrifter och frånvarande portobeteckning)

Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster – Avtalsprislista

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Ladda ner portobeteckningen

På Economy-svarsförsändelser används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE. Adresspåskriften på Economy-svarsförsändelser är i formatet:

Företag Ab Info: XXXXX Kod: 50XXXXX 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar kuvertets utseende. De har sammanställts i Guide för maskinsorterbara försändelser.