Inrikes brev för alla behov

Inrikes brev är ett flexibelt och förmånligt sätt att skicka olika meddelanden. Det lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation samt för till exempel fakturering. Värdeförsändelser, svarsförsändelser, provförsändelser, e-fakturor – hos oss får du alla inrikes brevtjänster över samma disk.

  • Med ett brev når du dina kunder tillförlitligt och säkert

  • Brev har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde.

  • Ett brev som utdelas av Posti innehåller alltid en adressklarering

Inrikes brevtjänster

Inrikes affärsbrev och standardbrev som lämpar sig för maskinell sortering levereras med hastigheten på den tjänst du valt.

Värdeförsändelse

När du skickar viktiga dokument eller värdefulla varor, får du den bästa säkerheten för din försändelse med Värdeförsändelsetjänsterna. För dina försändelser får du uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas.

Svarsförsändelse

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Laboratorieprov

Med tjänsten Provförsändelse eller Expressvar skickar du snabbt och tillförlitligt laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människor, så att de är framme inom en eller två dagar.