Riktad kundkommunikation med fakturan

Connect är ett verktyg som gör kundkommunikationen effektivare och med vilket du säkerställer att dina kunder tar emot och lägger märke till de meddelanden som har riktats till dem.

För vem lämpar sig tjänsten?

Connect är ett lämpligt verktyg när du vill utnyttja de fakturor som skickas till dina kunder för att förbättra kommunikationen, merförsäljningen och kundlojaliteten.

Fördelar

Med Connect kan du säkerställa att dina kunder tar emot och lägger märke till de meddelanden som riktas till dem.

Fakturor, försäkringsbrev och många andra dokument skickas ofta till adressaterna med samma innehåll och via samma kanal och i meddelandena finns ingen annan individualiserande information än mottagarens uppgifter. Med hjälp av verktyget Connect kan du lägga till meddelanden och bilagor till fakturorna eller andra dokument och enkelt skapa individualiserade, meddelanden, erbjudanden och kanske informera om nya produkter som har skräddarsytts enligt målgrupp. Kunden tar emot ditt meddelande via en kanal som har eller hon själv har valt; per post i pappersformat, via e-post, i nätbanken eller i Netposti.

  • Individualiserad, effektiv kommunikation och merförsäljning med fakturan.

  • De olika servicenivåerna från Connect Basics till Premium möjliggör en exakt segmentering och inriktning.

Välj det alternativ som passar dig bäst

Du kan själv skapa och redigera dina meddelanden på det sätt du önskar. Välj endast det alternativ som passar dig.

Connect Basic –du kan i sista minuten lägga till en bilaga till din fortlöpande kundkommunikation, till exempel en månadsfaktura. Samma bilaga skickas till samma adressater i samband med följande sändningsgång.

Connect Basic Plus –bilagorna kan segmenteras enligt olika målgrupper, vilket betyder att adressaterna alltid får information som är riktad till särskilt dem.

Connect Premium – du kan lägga till segmenterade banners till huvuddokumentet. På så sätt kan du rikta viktig information till rätt målgrupp, till exempel i ett nyhetsbrev eller svara på ofta ställda frågor till kundtjänsten direkt i fakturan. Bilagorna kan naturligtvis även segmenteras, precis som i modulen Basic Plus. I modulen Premium kan du komplettera meddelanden i bilagorna till huvuddokumentet med tilläggsuppgifter.