Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Flerkanalsbaserad fakturering ger kunden valfrihet

Ge dina kunder friheten att välja var och hur de betalar.

För vem lämpar sig tjänsten?

Flerkanalsbaserad förmedling av fakturor lämpar sig för både storföretagens och mindre organisationers behov.

Fördelar

Du får tillgång till faktureringskanalerna via en samarbetspartner, du ger kunderna frihet att välja betalningssätt och bevarar en hög kundtillfredsställelse.

När du väljer Posti som din faktureringspartner får du tillgång till alla tjänster och kanaler för fakturering med ett enda avtal. Du kan skicka fakturor till dina kunder via den kanal de har valt och du kan erbjuda en flexibel lösning för att övergå från en faktureringskanal till en annan.

Som fakturans avsändare får du tydlig information i realtid om hur faktureringen och processen framskrider, oavsett om det är frågan om en mobilfaktura, e-faktura, e-postfaktura eller en traditionell pappersfaktura. Uppgifterna överförs från ditt system, varefter vår tjänst skapar fakturorna och styr dem vidare via de kanaler som du har valt som en nätfaktura, e-faktura, e-postfaktura, mobilfaktura, till OmaPosti eller per brev. Tack vare de flerkanalsbaserade alternativen kan din kund behändigt övergå till elektroniska kanaler och du kan även under pågående förändringar bevara en hög kundtillfredsställelse. Du kan också erbjuda dina kunder följande alternativ:

  • E-faktura

  • E-postfaktura

  • Smartfaktura via mobilappen OmaPosti

  • MobilePay

  • Traditionell pappersfaktura

Ge dina kunder valfrihet

Inom Posti betyder flerkanalsbaserat ett löfte om att du, vid sidan av en pappersfaktura, kan erbjuda dina kunder alla de senaste faktureringskanalerna. Vår fortlöpande produktionsutveckling garanterar att du alltid har tillgång till den mest kostnadseffektiva lösningen, oavsett kanal. Med vår hjälp utnyttjar du sömlöst de bästa faktureringskanalerna och säkerställer att du är en bland de första som utnyttjar även framtida innovationer.

I samband med faktureringen kan du även till dina kunder rikta individualiserade meddelanden på papper, som pdf-bilagor och mobilt. Du får en effektiv kanal för kommunikation och en unik möjlighet till merförsäljning.

Bekanta dig med alla alternativ som du kan erbjuda dina kunder via en flerkanalsbaserad förmedling av fakturor.

E-faktura är en elektronisk faktura som kommer direkt till din nätbank och som innehåller samma uppgifter som en pappers- eller e-postfaktura. En e-faktura gör det enklare att betala fakturan och komma ihåg förfallodatum.

Du kan skicka fakturor via e-post, antingen som en länk eller som en bilaga i PDF-format. En fördel med e-post är att det är snabbt och enkelt att använda och att man kan lägga till länkar att klicka på. För att skicka e-postfakturor behöver du endast giltiga e-postadresser. Försändelser som inte når fram kan styras till pappersutskrifter och adressförteckningen uppdateras före följande försändelse.

Smartfaktura öppnar fakturan för betalning direkt i appen OmaPosti. Konsumenter som har loggat in i tjänsten kan rikta individualiserade meddelanden till konsumenterna tillsammans med fakturan. Smartfaktura möjliggör även en direkt dialog med kunden. Till exempel tilläggsfrågor om en faktura som ställs via Smartfaktura eller kanske ändringen av betalningstid kan behandlas omedelbart. Konsumenten kan ladda ner OmaPosti-appen till sin smarttelefon från appbutiken.

Appen MobilePay är ett snabbt och modernt sätt att fakturera och betala. MobilePay är ett universellt betalningssätt, där konsument tar emot och betalar fakturor via smarttelefonappen, snabbt och säkert. När MobilePay har valts som betalningssätt öppnas den app som har laddats ner i telefonen automatiskt och efter identifieringen kan betalningen godkännas med ett enda drag.

Du sköter om utskrift och utdelning av brev i pappersformat eller elektroniskt med hjälp av iPost-systemet som är en snabb och kostnadseffektiv lösning för kommunikation, såsom sändning av fakturor, lönebesked och marknadsföringsmeddelanden.