Flerkanalsbaserad fakturering ger kunden valfrihet

Ge dina kunder friheten att välja var och hur de betalar.

För vem lämpar sig tjänsten?

Flerkanalsbaserad förmedling av fakturor lämpar sig för både storföretagens och mindre organisationers behov.

Fördelar

Du får tillgång till faktureringskanalerna via en samarbetspartner, du ger kunderna frihet att välja betalningssätt och bevarar en hög kundtillfredsställelse.

När du väljer Posti som din faktureringspartner får du tillgång till alla tjänster och kanaler för fakturering med ett enda avtal. Du kan skicka fakturor till dina kunder via den kanal de har valt och du kan erbjuda en flexibel lösning för att övergå från en faktureringskanal till en annan.

Som fakturans avsändare får du tydlig information i realtid om hur faktureringen och processen framskrider, oavsett om det är frågan om en mobilfaktura, e-faktura, e-postfaktura eller en traditionell pappersfaktura. Uppgifterna överförs från ditt system, varefter vår tjänst skapar fakturorna och styr dem vidare via de kanaler som du har valt som en nätfaktura, e-faktura, e-postfaktura, mobilfaktura, till OmaPosti eller per brev. Tack vare de flerkanalsbaserade alternativen kan din kund behändigt övergå till elektroniska kanaler och du kan även under pågående förändringar bevara en hög kundtillfredsställelse. Du kan också erbjuda dina kunder följande alternativ:

  • E-faktura

  • E-postfaktura

  • Smartfaktura via mobilappen OmaPosti

  • MobilePay

  • Traditionell pappersfaktura

Ge dina kunder valfrihet

Inom Posti betyder flerkanalsbaserat ett löfte om att du, vid sidan av en pappersfaktura, kan erbjuda dina kunder alla de senaste faktureringskanalerna. Vår fortlöpande produktionsutveckling garanterar att du alltid har tillgång till den mest kostnadseffektiva lösningen, oavsett kanal. Med vår hjälp utnyttjar du sömlöst de bästa faktureringskanalerna och säkerställer att du är en bland de första som utnyttjar även framtida innovationer.

I samband med faktureringen kan du även till dina kunder rikta individualiserade meddelanden på papper, som pdf-bilagor och mobilt. Du får en effektiv kanal för kommunikation och en unik möjlighet till merförsäljning.

Bekanta dig med alla alternativ som du kan erbjuda dina kunder via en flerkanalsbaserad förmedling av fakturor.


Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.