Elektronisk fakturering för småföretag

Med hjälp av faktureringsalternativen är det även möjligt för småföretagare att enkelt skicka e-fakturor till sina kunder.

För vem lämpar sig tjänsten?

För små och mikroföretag för sändning av fakturor.

Fördelar

Du kan börja använda Nätverket utan ett separat faktureringssystem. iPost Invoice är ett enkelt sätt att integrera det befintliga faktureringssystemet som en del av den elektroniska faktureringen.

Småföretagen kan stå inför något nytt när företagskunden kräver fakturan som e-faktura. Postis tjänster hjälper företagen lösa faktureringsutmaningarna. Om ditt företag ännu inte använder ett separat faktureringssystem är lösningen Nätverket-tjänsten. Via småföretagets webbläsarbaserade servicekanal kan du enkelt skapa och skicka e-fakturor till företagskunder. Du behöver inte göra några investeringar eller integrera olika system – du betalar endast transaktionsavgiften för de fakturor som du skickat. Du lägger även enkelt till PDF-fakturor och de fakturor som du har skickat sparas i arkivet. I Nätverket får du dessutom tillgång till mångsidiga nättjänster för skötseln av ditt företags ärenden: sändning av fakturor och brev i pappers- och elektroniskt format samt för mottagning av elektroniska meddelanden. Inför tjänsten Nätverket

Om ditt företag redan använder ett faktureringssystem är iPost Invoice det enklaste sättet att införa elektronisk fakturering. Du kan integrera tjänsten i ditt faktureringssystem och via den skicka e-fakturor och pappersfakturor till företag. Läs mer om iPost Invoice

Nätverket är småföretagens servicekanal på nätet

Nätverket kombinerar traditionella posttjänster med moderna elektroniska tjänster för sändning och mottagning. Tjänsten erbjuder ett enkelt sätt att betjäna kunderna och sköta företagets ärenden när det passar bäst.

Nätverket passar bäst för sändning och mottagning i liten skala inom småföretag och små organisationer. Nätverkets betalningssätt är ett ärendekonto från vilket de tjänster som köps via Nätverket betalas.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.