Flerkanalsbaserad fakturering

Betalning lever i ständig förändring. Den konventionella pappersfakturan ger plats åt elektroniska kanaler. Kunden bestämmer var och hur han eller hon sköter sina betalningar. Via Posti kan du förmedla fakturor på ett flerkanalsbaserat sätt, även erbjuda utmärkt kundtjänst, minimera kostnaderna för faktureringsprocessen och få en snabbare återvinning av kapital. Vi erbjuder lösningar för flerkanalsbaserad fakturering till företag av olika storlek.

  • Erbjud utmärkt kundtjänst, när dina kunder kan välja var och hur han eller hon betalar sina fakturor.

  • Minimera faktureringskostnaderna och gör återvinningen av kapital snabbare

För stora och SMF-företag: Flerkanalsbaserad förmedling av fakturor

Flerkanalsbaserad förmedling av fakturor omfattar alla nya kanaler, med hjälp av vilka du ger kunden frihet att välja kund var och hur han eller hon betalar sin faktura. Uppgifterna överförs från ditt system, varefter vår tjänst skapar fakturorna och styr dem vidare via de kanaler som du har valt.

För småföretag: Nätverket och iPost Invoice

När du skickar fakturor via tjänsten Nätverket behöver du inte ett separat faktureringssystem. Via tjänsten skickar du enkelt såväl brev, fakturor som e-fakturor till adressaterna. Om ditt företag redan använder ett faktureringssystem är iPost Invoice ett fungerande verktyg för att skicka e-fakturor och pappersfakturor.

Riktad kundkommunikation med fakturan

Connect är ett verktyg som effektiviserar kundkommunikationen och med vilket du enkelt kan lägga till individualiserade och målgruppsbaserat skräddarsydda meddelanden till fakturor eller andra dokument.