Använd elektronisk underskrift på alla dokument

eSign är en underskriftstjänst, med vilken du kan underteckna, administrera och cirkulera dina dokument elektroniskt. eSign möjliggör elektroniska underskrifter på olika enheter, med fingret, som sms eller med bankkoder – säkert, spårbart och lagenligt.

För vem lämpar sig tjänsten?

Den elektroniska underskriftstjänsten eSign lämpar sig för alla slags företag av olika storlek, som vill effektivisera sina dokumentprocesser och öka deras pålitlighet. Du kan koppla flera konton och behörigheter för olika användare eller användargrupper till eSign.

Fördelar

eSign är en lösning för stark identifiering i alla situationer och processer där en underskrift behövs. eSign är enkelt och snabbt att använda: du kan till exempel med ett enda klick skicka det dokument du har skapat till alla parter för undertecknande.

Vår tjänst stöder alla nordiska identifieringsmetoder. Du kan skapa färdiga återvinningsstigar, ställa in tidtabeller och påminnelser. Du kan administrera allt detta med ett tydligt och användarvänligt användargränssnitt. Elektroniskt undertecknade dokument kan även enkelt överföras till ett elektroniskt arkiv som du använder.

Du kan till exempel med ett enda klick skicka det dokument du har skapat till alla parter för undertecknande.

  • Använd elektronisk underskrift på alla dina dokument

  • Gör administrationen av inkommande och avgående dokument effektivare

  • Gör processerna snabbare och öka pålitligheten

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.