Hantera dokumenten elektroniskt

Trots att digitaliseringen framskrider utgör manuell behandling och administration av dokument ännu en stor del av företagens affärsverksamhetsprocesser. Processer som förutsätter manuell behandling av papper samt sökande efter och inmatning av uppgifter gör arbetstakten långsammare, orsakar kostnader och inverkar märkbart på hela processens kvalitet och arbetsflödet. Posti erbjuder heltäckande lösningar för övergripande dokumentadministration.

  • Smidig administration av digitala dokument

  • Fungerande och hanterbara elektroniska verktyg

  • Sömlös och säker integration i olika system

Elektronisk arkivering eArchive

eArchive möjliggör en elektronisk arkivering av alla dokument på samma plats. Med hjälp av det användarvänliga nätgränssnittet sker arkiveringen snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt.

Arkivskanning

Arkivskanning är en tjänst där ett befintligt pappersarkiv digitaliseras. Pappren skannas och metadata läggs till bilderna, för att information enkelt ska kunna hittas i det elektroniska arkivet i framtiden

Elektronisk underskrift eSign

eSign är en underskriftstjänst, med vilken du kan underteckna, administrera och cirkulera dina dokument elektroniskt. eSign möjliggör elektroniska underskrifter på olika enheter, med fingret, som sms eller med bankkoder.