Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Närpostlåda

Med Närpostlåda får du posten till önskad plats. Tjänsten lämpar sig såväl för företag som husbolag. Du kan också avtala om utdelning av dagstidningar till önskad plats.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten lämpar sig för företag och husbolag.

Fördelar

Du får utdelningen till önskad plats eller till en plats i ditt företag/husbolag.

Närpostlåda till företag

 • avtala om utdelning till önskad plats enligt servicenivån för dagsutdelning

 • du får post också in till företagets byggnad

 • försändelser som ska kvitteras hämtas på postnummerområdets postkontor

 • prissättningen av tjänsten består av startkostnaden samt antalet meter fram och tillbaka för ruttavvikelsen

 • till priset för post som förs in i byggnaden räknas också längden på rutten inomhus

 • Vi delar ut posten till bostadsspecifika eller lägenhetsspecifika brevinkast eller till bostadsspecifika postlådor utanför byggnaden.

 • Avtalet gäller alltid alla lägenheter i husbolaget.

 • Tjänsten erbjuds bostadsbolag som har minst två bostadslägenheter, affärs- eller klubblokaler kan inte fogas till tjänsten.

 • Prissättningen baseras på en öppningsavgift av engångskaraktär och antalet bostadslägenheter.

 • Du får dagstidningar som hör till Postis tidigutdelning till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris, till exempel till en prenumerationsadress eller dess närhet.

 • Prissättningen baseras på startkostnaderna för tjänsten samt ruttavvikelsens längd fram och tillbaka.

 • Vid beräkningen av avgiften för post som levereras in i byggnaden beaktas även inomhussträckans längd.

 • Du får husbolagets dagstidningar som hör till Postis tidigutdelning till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris, till exempel till en prenumerationsadress eller dess närhet.

 • Om flera byggnader ingår i husbolaget, kan användningen av tjänsten avtalas separat för varje byggnad. Avtalet gäller alltid alla lägenheter i byggnaden.

 • Prissättningen baserar sig på startkostnaderna för tjänsten samt det totala antalet lägenheter i byggnaderna som omfattas av tjänsten.

 • Priset är 8,53 € + moms 24 % /mån./lägenhet

 • Husbolagets totala antal lägenheter/byggnad utgör avgiftsgrunden oberoende av hur många lägenheter som börjar använda tjänsten.