Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Effektivare dokumentadministration och behandling genom digitalisering

Flerkanalsbaserad mottagning av dokument och digitalisering gör den manuella dokumentadministrationen automatisk och elektronisk.

För vem lämpar sig tjänsten?

Digitaliseringstjänsten lämpar sig för företag som tar emot ett stort antal dokument i pappersformat och som behöver ändras till elektroniskt format för enkel hantering.

Fördelar

Med hjälp av den utkontrakterade tjänsten blir den manuella dokumentadministrationen elektronisk och volymtopparna blir enklare att hantera.

Vår digitaliseringstjänst täcker hela processen: mottagning av dokument, ändring till elektronisk samt arkivering. Dokumenten kan vara dokument i pappersformat som kunder har skickat, e-postmeddelanden, elektroniska beställningsblanketter, ersättningsansökningar, kundrespons eller andra dokument i anslutning till kundrelationer. På en dag kan vi digitalisera upp till 300 000 dokument. Vi tar till exempel hand om dokument inom bank- och försäkringsbranschen och vi betjänar både den offentliga och den privata sektorn. De vanligaste dokumenten som digitaliseras är olika avtal, ansökningar, blanketter och svar på undersökningar.

Vi gör manuell hantering av dokument automatisk och elektronisk. På detta sätt förbättras kvaliteten på data i systemen och dokumenten är alltid enkelt tillgängliga och redo att användas. Vi kan lova att dokumenthanteringen blir snabbare och hela processen blir märkbart effektivare.

  • Kvaliteten på data i systemen förbättras

  • Dokumenten är alltid enkelt tillgängliga och redo att användas

  • Snabbare dokumenthantering och effektivare process

Flerkanalsbaserad mottagning och digitalisering av dokument

Dokument kan tas emot på ett flerkanalsbaserat sätt och ändras till elektroniskt format.

Vår digitaliseringstjänst ändrar information som tas emot i pappersformat till elektronisk och styr den till den digitala processen. Samtidigt som du gör dina processer elektroniska, måste dokumenten fortfarande digitaliseras, eftersom en del av dina kunder kommer att fortsätta använda papperskanalen även i framtiden.

Du kan styra alla post i pappersformat till oss. Vi skannar den och lagrar informationen i dokumenten och överför den i elektroniskt format till de system ni behöver. På så sätt kan du enkelt inkludera även information som kommer i pappersformat i den automatiska processen.

Vår digitaliseringstjänst ändrar information som tas emot via e-post och styr den till den digitala processen.

Du kan styra information som kommer via e-post till oss. Vi ändrar den till ett sådant format att du kan utnyttja den så effektivt som möjligt under processens följande skeden. Vi kan plocka informationen från både själva e-postmeddelandet och från bilagor. E-postmeddelandena kan även överföras till ett elektroniskt arkiv inklusive bilagor, vilket innebär att du enkelt kan hitta all information.

Vår digitaliseringstjänst skapar elektroniska blanketter, med vilka informationen snabbt och högklassigt kan inkluderas i den digitala processen. Nätblanketter kan till exempel skapas av befintliga PDF-blanketter, varvid kunderna enkelt kan fylla i uppgifterna på nätet. Blanketterna kan även göras dynamiska, vilket betyder att de uppgifter som kunden fyller i styr behovet av tilläggsuppgifter. Dessutom kan kunderna underteckna blanketterna elektroniskt. All information kan överföras till ett elektroniskt arkiv. Då kan processen göras helt automatisk och kostnadseffektiv.