Effektivare dokumentadministration och behandling genom digitalisering

Flerkanalsbaserad mottagning av dokument och digitalisering gör den manuella dokumentadministrationen automatisk och elektronisk.

För vem lämpar sig tjänsten?

Digitaliseringstjänsten lämpar sig för företag som tar emot ett stort antal dokument i pappersformat och som behöver ändras till elektroniskt format för enkel hantering.

Fördelar

Med hjälp av den utkontrakterade tjänsten blir den manuella dokumentadministrationen elektronisk och volymtopparna blir enklare att hantera.

Vår digitaliseringstjänst täcker hela processen: mottagning av dokument, ändring till elektronisk samt arkivering. Dokumenten kan vara dokument i pappersformat som kunder har skickat, e-postmeddelanden, elektroniska beställningsblanketter, ersättningsansökningar, kundrespons eller andra dokument i anslutning till kundrelationer. På en dag kan vi digitalisera upp till 300 000 dokument. Vi tar till exempel hand om dokument inom bank- och försäkringsbranschen och vi betjänar både den offentliga och den privata sektorn. De vanligaste dokumenten som digitaliseras är olika avtal, ansökningar, blanketter och svar på undersökningar.

Vi gör manuell hantering av dokument automatisk och elektronisk. På detta sätt förbättras kvaliteten på data i systemen och dokumenten är alltid enkelt tillgängliga och redo att användas. Vi kan lova att dokumenthanteringen blir snabbare och hela processen blir märkbart effektivare.

  • Kvaliteten på data i systemen förbättras

  • Dokumenten är alltid enkelt tillgängliga och redo att användas

  • Snabbare dokumenthantering och effektivare process

Flerkanalsbaserad mottagning och digitalisering av dokument

Dokument kan tas emot på ett flerkanalsbaserat sätt och ändras till elektroniskt format.
Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.