Förbättra din tjänst med effektiv kommunikation och dokumenthantering

Förmedla meddelanden och fakturera som flerkanalsbaserade

Brev, tidningar, fakturor och servicemeddelanden skickas via oss till dina kunder i rätt format. Med Postis tjänster når du dina kunder i Finland och i utlandet snabbt, förmånligt och säkert.

Ta emot meddelanden som flerkanalsbaserade

Precis som ditt företag har ett behov av att kommunicera har dina kunder samma behov. Vi förmedlar dina kunders meddelanden, till exempel respons och svarsförsändelser, till ditt företag i både fysiskt och elektroniskt format

Hantera dokumenten elektroniskt

Vår lösning för dokumenthantering hjälper ditt företag digitalisera och automatisera fakturerings- och dokumentationsprocesserna samt hantera information som är verkligt viktig för din affärsverksamhet och kundkommunikation.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att skicka och hanteradokument

Vi hjälper ditt företag digitalisera och automatisera kommunikations- och dokumentationsprocesser och erbjuda dina kunder bättre service.