Sändning av meddelanden elektroniskt och som pappersbrev eller iPost

Med iPost automatiserar du sändning av fakturor, lönespecifikationer, meddelanden och marknadsföringsmeddelanden. Skicka ditt material elektroniskt till oss – vi levererar meddelandena antingen digitalt eller traditionellt som brev i pappersformat.

Case Vasa sjukvårdsdistrikt – iPost frigör tid från kontorsrutiner till vårdarbete

Läs mer

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.