Elektronisk arkivering av dokument (eArchive)

Med eArchive-tjänsten hanterar och lagrar du dokument på ett och samma ställe på ett informationssäkert sätt.

Börja använda eArchive

Begär en offert eller mer information om tjänsten.

Elektronisk arkivering ökar produktiviteten

  • I eArchive är dina dokument elektroniskt arkiverade på ett ställe och tillgängliga 24/7, oavsett tid och plats.
  • Att hitta arkiverade dokument är enkelt och snabbt i onlinetjänsten.
  • eArchive minskar kostnaderna för administration och arkivering av samt sökande efter dokument.
  • eArchive är en lösning för hantering och lagring av dokument för alla organisationer som behöver arkivera dokument säkert och oförändrat.

Så här fungerar eArchive

Dina dokument lagras informationssäkert på ett ställe och kan enkelt hittas i webbaserade eArchive. Detta påskyndar och underlättar till exempel kundservicesituationer.

Prissättning

Priset för eArchive-tjänsten består av en engångsavgift och en månadsfaktura baserat på antalet samtidiga användare och antalet dokumentsidor som ska arkiveras. Antalet sidor som kan långtidsarkiveras beaktas i prissättningen.

Kontakta oss och begär mer information om tjänsteprislistan för elektronisk arkivering.

Tilläggstjänster

Med tilläggstjänsterna säkerställer du den kravenliga långtidsarkiveringen av dokument, effektiviserar arkiveringen och underlättar överföringen av enskilda dokument till arkivet.

Archive Link

Funktionen Archive Link integrerar eArchive med kundens egna elektroniska system, såsom Intranet.

Self-load

Funktionen Self-load låter dig lägga till dokument i arkivet direkt via användargränssnittet och lägga till sökindex i dokumentets metadata i samband med överföringen. Denna funktion är särskilt användbar för företag/aktörer som behöver lägga till enskilda dokument i arkivet.

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.