Digitaliseringstjänster

Effektivisera dokumentadministration och behandling genom att utkontraktera digitaliseringen. Med våra digitaliseringstjänster kan du gå från manuell dokumentadministration till automatisk och elektronisk dokumentadministration.

Beställ digitaliseringstjänst

Begär en offert eller mer information om tjänsten.

Digitaliseringstjänsten är effektiv och säker

  • Digitaliseringstjänsten går ut på att ta emot och omvandla pappersdokument till elektroniskt format genom effektiva och kontrollerade processer.
  • Genom att lägga ut digitaliseringen kan du undvika stora investeringar i skanningsutrustning, programvara och personalresurser.
  • En tydlig prissättningsmodell baserad på inkommande månadsvolymer underlättar kostnadsuppskattningen.
  • Tjänsten är särskilt lämplig för digitalisering av stora volymer, men kan även implementeras från fall till fall för en mindre helhet.

Så här fungerar digitaliseringstjänsten

Digitaliseringstjänsten erbjuder informationssäker och snabb materialbehandling i kontrollerade utrymmen.

Prissättning

Priset består av en initial avgift och en månadsavgift baserad på antalet digitaliserade dokument. Eventuella kundspecifika anpassningar till processen prissätts separat.

Kontakta oss och begär mer information om digitaliseringstjänsternas prislista.

Bekanta dig med våra digitaliseringstjänster

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.