Kunddata, API-gränssnitt

Det är enkelt att uppdatera ditt register eller kontrollera individuella adress- eller kunduppgifter när du utnyttjar Postis API-gränssnittslösningar. Du kan integrera tjänsterna i ditt eget system.

Jag vill uppdatera mitt register med hjälp av API

API för registeruppdateringstjänster finns under Customer Data services.

Jag vill integrera Kontrolltjänsten i mitt system

Lämna dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig inom kort

Registrets uppdateringstjänst ger dig dina kunders ändrade namn- och adressuppgifter samt information om avlidna kunder, minderåriga kunder och duplikat.

I Kontrolltjänsten kan du kontrollera individuella kontakt- eller adressuppgifter. Integrera tjänsterna i ditt eget system behändigt via API-gränssnittet.

API-gränssnitt för kunddatatjänster:

Med hjälp av Kontrolltjänsten kan du kontrollera individuella adress- eller personuppgifter

Med hjälp av Kontrolltjänsten kan du kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna för enskilda konsumentkunder eller adresser. Tjänsten baseras på Postis postmottagarregister (OTS), som omfattar alla finländare inklusive hemadresser. Du kan använda Kontrolltjänsten både som en webbtjänst och som en Posti API gränssnittstjänst integrerad i ditt system.

Så fungerar Kontrolltjänsten

Kontrolltjänsten har olika nivåer som kan användas tillsammans eller separat. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller som en API-gränssnittstjänst integrerad i ditt system.

Uppdaterat kundregister innebär uppdaterad information i registret

Cirka en fjärdedel av uppgifterna i konsumentkundregistret blir föråldrade varje år på grund av bland annat flyttningar, dödsfall och namnändringar. Vid uppdatering av registret får du dina kunders ändrade namn-, adress- och telefonnummeruppgifter samt information om avlidna kunder, minderåriga kunder och duplikat. Du kan uppdatera registret antingen som självbetjäning via Posti Data eller integrera tjänsten med hjälp av API-gränssnittet.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.